Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

7 lutego 2017

Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

W dniu 20 stycznia 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Głównym celem projektu jest polepszenie relacji pomiędzy organami spółdzielni a ich członkami. Autorzy projektu wskazują, iż opisywana nowelizacja przyczyni się do uszczegółowienia oraz rozszerzenia aktualnie obowiązujących zasad, wprowadzi również szereg zupełnie nowych regulacji. Wśród proponowanych zmian znaleźć można m.in. obniżenie wysokości wpisowego do poziomu nieprzekraczającego 1/8 minimalnego wynagrodzenia, jak również obowiązki: prowadzenia osobnego rachunku dla każdego budynku znajdującego się w zasobach spółdzielni oraz naliczania opłat w oparciu o takie koszty, jakie są generowane w miejscu ich powstania. Dodatkowo, w rocznych sprawozdaniach z działalności finansowej spółdzielni trzeba będzie wykazywać różnice, jakie zachodzą pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania a przychodami z opłat – oddzielnie dla każdej nieruchomości. Ciekawym rozwiązaniem, mającym przyczynić się do wzmocnienia podmiotowej roli członka spółdzielni jest obowiązek prowadzenia przez spółdzielnię mieszkaniową strony internetowej, na której mają być udostępniane dokumenty stanowiące o istnieniu spółdzielni, a w części przeznaczonej wyłącznie dla jej członków – także dokumentów świadczących o czynnościach gospodarczych spółdzielni. Kolejnym ważnym zapisem jest propozycja wprowadzenia do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych możliwości powołania przez zgromadzenie ogólne nowego, niezależnego organu, opartego na inicjatywnie społecznej. Zgromadzenie ogólne mogłoby powołać taki organ w następstwie rozpatrzenia odpowiedniego wniosku, złożonego przez osoby zamieszkujące na obszarze, na którym taki organ miałby działać. Projekt poselski przewiduje również wiele zmian dotyczących organów spółdzielni, m.in. wprowadza zasadę kadencyjności zarządu, jak również nakłada na radę nadzorczą obowiązek merytorycznej i finansowej oceny zasadności propozycji przedłożonych przez zarząd do akceptacji walnego zgromadzenia, a dotyczących przedmiotu działalności spółdzielni i jej rozwoju. Co ważne, projekt zakłada również powstanie wspólnoty mieszkaniowej z mocy prawa w nieruchomości spółdzielczej z chwilą, gdy w danej nieruchomości zostanie przeniesiona w odrębną własność taka liczba lokali, których udziały przekroczą 20% wszystkich udziałów w nieruchomości wspólnej. Zgodnie z postanowieniami projektu, ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną