Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń  - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń

2 lutego 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń

Aktualnie Kodeks Cywilny przewiduje, iż podstawowy termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, jednakże po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu Cywilnego, nad którą pracuje Ministerstwo, termin ten ma ulec skróceniu do lat 6. Projekt zmian zakłada, iż do obowiązków sądu będzie należało ustalenie, czy dane roszczenie się przedawniło, co uniemożliwić ma egzekucję roszczeń już przedawnionych. Nie będzie już zatem konieczności dokonywania określonych czynności formalnych przez dłużnika. Zdaniem autorów projektu, obowiązujące przepisy poświęcone instytucji przedawnienia – nie są prawidłowe. Autorzy zawuważają, iż choć podstawowy termin przedawnienia wynosi 10 lat, to w odniesieniu do mandatu za jazdę bez biletu wynosi 1 rok, z kolei w przypadku roszczenia operatora sieci kablowej – jest to okres 2 lat. Dodatkowo autorzy zauważają, iż aktualnie sąd prowadzi postępowanie rozpoczęte pozwem wierzyciela, nawet wówczas, gdy okres przedawnienia już upłynął, a odstąpić od rozpatrywania roszczenia sąd może dopiero wtedy, kiedy dłużnik złoży odpowiedni wniosek. Co ważne, jeśli dłużnik z takim wnioskiem nie wystąpi – sąd może nakazać egzekucję komorniczą. Na takich działaniach natomiast korzystają przede wszystkim firmy windykacyjne, skupujące przedawnione roszczenia. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, z uwagi na szybkość prac nad projektem, mogłyby one wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Zaznaczył również, iż priorytetowym celem nowelizacji jest zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce. Warto podkreślić, iż omawiany projekt nie przewiduje zmian terminów roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy świadczeniami okresowymi – terminy te dalej będą wynosić 3 lata. Warto podkreślić, że opisywane zmiany obejmą nie tylko roszczenia pomiędzy osobami prywatnymi, ale również między firmami czy też pomiędzy firmą a osobą prywatną. Projekt zmian Kodeksu Cywilnego przewiduje dodatkowo, iż w sytuacji, gdy sąd stwierdzi istnienie roszczenia, z chwilą, kiedy wyrok się uprawomocni, zacznie biec ponowny termin przedawnienia. Aktualnie jest to 10 lat, po zmianach okres ten ma wynosić 3 lata. Autorzy projektu podkreślają, że jest to wystarczający czas na przeprowadzenie egzekucji. Co ciekawe, zmianie miałby ulec również sposób ustalenia początku i końca biegu przedawnienia. Projekt zakłada, iż początkiem biegu przedawnienia będzie dzień, w którym wierzyciel dowiedział się zarówno o roszczeniu jak i o zobowiązanej z tego tytułu osobie. Takie rozwiązanie ma zagwarantować lepszą ochronę interesów wierzyciela. Końcem biegu przedawnienia ma być zaś ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym termin upływa. Warto zauważyć, iż obecnie przepisy łączą początek biegu przedawnienia z wymagalnością roszczenia, co w rzeczywistości często bywa trudne do ustalenia. Zmiany, jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości oprócz Kodeksu Cywilnego, obejmą również postanowienia Kodeksu Postępowania Cywilnego. W przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunku bankowego, bank będzie zobowiązany poinformować posiadacza rachunku bankowego o jego zajęciu, pomimo faktycznego zablokowania środków pieniężnych, bank nie będzie mógł również przekazać ich komornikowi przez 14 dni. W tym czasie dłużnik będzie mógł wystąpić z powództwem o wstrzymanie egzekucji, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Takie rozwiązanie nie obejmie jednak sytuacji, gdy komornik chce ściągnąć rentę lub alimenty.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną