Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

29 grudnia 2016

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

W dniu 20 grudnia 2016 r. rząd przyjął przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyć będą przepadku rozszerzonego (konfiskaty rozszerzonej) i polegać mają na wprowadzeniu możliwości orzeczenia takiego przepadku wobec sprawców przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej lat 5. Również osoba, które została skazana za poważne przestępstwo będzie musiała udowodnić, że zgromadzony przez nią w ciągu 5 lat przed popełnieniem przestępstwa majątek, pochodzi z legalnego źródła. Sama instytucja konfiskaty rozszerzonej ma obejmować zarówno korzyści uzyskane bezpośrednio z działalności przestępczej jak i uzyskane pośrednio np. przez zainwestowanie. Dodatkowo, przepadkowi podlegać będą również dobra uzyskane dzięki posiadaniu korzyści z przestępstwa. Możliwe będzie również orzeczenie przepadku wobec osób trzecich, które uzyskały od sprawcy mienie bezpłatnie albo za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej i wiedziały (lub powinny były wiedzieć), że działania te służą usunięciu konfiskaty. Projekt zmian przewiduje również możliwość orzeczenia przepadku korzyści, gdy postępowanie zostanie zawieszone albo umorzone, a zatem w sytuacji, gdy nie został wydany wyrok skazujący. Co ciekawe, możliwy będzie również przepadek przedsiębiorstwa, które wprawdzie nie należało do sprawcy przestępstwa, ale którego właściciel – będący osobą fizyczną, wiedział że takie przedsiębiorstwo ma służyć do popełnienia przestępstwa. Dodatkowe uprawnienia zyska także prokuratura, która będzie mogła dokonać tzw. zamrożenia prewencyjnego, polegającego na natychmiastowym zabezpieczeniu mienia na potrzeby późniejszej konfiskaty, jeśli zachodzi podejrzenie wyzbycia mienia przed wydaniem nakazu zabezpieczenia. Zdaniem rządu, projekt zmian ma uderzyć przede wszystkim w oszustów gospodarczych, którzy działają wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz przestępców, którzy podszywają się pod biznesmenów.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną