Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

29 grudnia 2016

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

W dniu 20 grudnia 2016 r. rząd przyjął przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyć będą przepadku rozszerzonego (konfiskaty rozszerzonej) i polegać mają na wprowadzeniu możliwości orzeczenia takiego przepadku wobec sprawców przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej lat 5. Również osoba, które została skazana za poważne przestępstwo będzie musiała udowodnić, że zgromadzony przez nią w ciągu 5 lat przed popełnieniem przestępstwa majątek, pochodzi z legalnego źródła. Sama instytucja konfiskaty rozszerzonej ma obejmować zarówno korzyści uzyskane bezpośrednio z działalności przestępczej jak i uzyskane pośrednio np. przez zainwestowanie. Dodatkowo, przepadkowi podlegać będą również dobra uzyskane dzięki posiadaniu korzyści z przestępstwa. Możliwe będzie również orzeczenie przepadku wobec osób trzecich, które uzyskały od sprawcy mienie bezpłatnie albo za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej i wiedziały (lub powinny były wiedzieć), że działania te służą usunięciu konfiskaty. Projekt zmian przewiduje również możliwość orzeczenia przepadku korzyści, gdy postępowanie zostanie zawieszone albo umorzone, a zatem w sytuacji, gdy nie został wydany wyrok skazujący. Co ciekawe, możliwy będzie również przepadek przedsiębiorstwa, które wprawdzie nie należało do sprawcy przestępstwa, ale którego właściciel – będący osobą fizyczną, wiedział że takie przedsiębiorstwo ma służyć do popełnienia przestępstwa. Dodatkowe uprawnienia zyska także prokuratura, która będzie mogła dokonać tzw. zamrożenia prewencyjnego, polegającego na natychmiastowym zabezpieczeniu mienia na potrzeby późniejszej konfiskaty, jeśli zachodzi podejrzenie wyzbycia mienia przed wydaniem nakazu zabezpieczenia. Zdaniem rządu, projekt zmian ma uderzyć przede wszystkim w oszustów gospodarczych, którzy działają wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz przestępców, którzy podszywają się pod biznesmenów.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną