Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego?

21 grudnia 2016

Czy mieszkańcy mogą sprzeciwić się budowaniu pod ich oknami centrum handlowego?

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 14 grudnia 2016 r. wydał ważne rozstrzygnięcie w wywołującej wiele emocji sprawie o sygn. akt II OSK 743/15. Ustalił mianowicie, że spółdzielnia mieszkaniowa może sprzeciwiać się postanowieniom planu miejscowego, jeżeli jego postanowienia będą oddziaływać na jakość życia mieszkańców, nawet jeśli bezpośrednio nie dotyczą ich nieruchomości. Wydany przez NSA wyrok dotyczy warszawskiej spółdzielni SAM-81, która w imieniu swoich mieszkańców, protestowała przeciwko przewidzianej w miejscowym planie rozbudowie centrum handlowego, budowie parkingu oraz pętli autobusowej nieopodal domów jej mieszkańców. Okna części mieszkań miały bowiem znajdować się w odległości 30 metrów od centrum handlowego, co spowodowałoby wzmożony hałas, ale też większą liczbę spalin czy utrudniony dojazd mieszkańców do posesji. Spółdzielnia, powołując się na art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zakwestionowała miejscowy plan, zarzucając mu m.in. niewskazanie rozwiązań, które łagodziłyby skutki planowanych przedsięwzięć. W toku postępowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że spółdzielnia w ogóle nie może kwestionować planu jako że nie udowodniła posiadanego przez siebie interesu prawnego. Odmiennie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, uchylił wyrok WSA i nakazał mu ponownie zbadać sprawę. W opinii NSA prawo do skarżenia miejscowego planu mają nie tylko inwestorzy, ale również właściciele nieruchomości, na które plan może oddziaływać. Zdaniem tego Sądu żaden właściciel nie może utrudniać ponad miarę korzystania z własności przez innych właścicieli.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną