Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta?

4 listopada 2019

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta?

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 3 października 2019 r. (sygn. akt II KK 91/19). Pewien kierowca został skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do uprzednio orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na karę pozbawienia wolności w wymiarze półtora roku oraz orzeczono przepadek należącego do niego pojazdu. Chociaż wyrok uprawomocnił się, to Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wniósł od niego kasację w zakresie orzeczenia przepadku auta. Z argumentacją kasacji zgodził się Sąd Najwyższy, który przypomniał, że w przedmiotowej sprawie pojazd nie był przedmiotem służącym do popełnienia przestępstwa. Sąd orzekający o przepadku auta na rzecz państwa powołał się na przepis art. 44 § 2 kk, zgodnie z którym: ,,sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa”. Zdaniem RPO auto, którym poruszał się mężczyzna znajdujący się w stanie nietrzeźwości jest tylko ,,przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa prowadzenia w stanie nietrzeźwości” i nie można go utożsamiać z przedmiotami, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Orzeczenie przez Sąd przepadku w oparciu o przepis art. 44 § 2 kk  zdaniem RPO miałoby natomiast rację bytu, gdyby auto służyło choćby do przemytu narkotyków. Rzecznik Praw Obywatelskich na poparcie swoich racji powołał się też na wcześniejsze rozstrzygnięcia SN, w tym choćby na uchwałę z października 2008 r., w której zaznaczono, iż w tego rodzaju sytuacjach samochód nie należy do kategorii przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Z orzecznictwa SN wynika również, że przepadek nie może być orzeczony w razie popełnienia przestępstwa wskutek niezastosowania się do wcześniejszego zakazu prowadzenia pojazdów.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną