Kiedy świadczenie ,,500plus

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy świadczenie ,,500plus" nie przysługuje? Ciekawe rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

17 września 2019

Kiedy świadczenie ,,500plus

Prezydent jednego z miast nie przyznał wnioskodawczyni prawa do świadczenia wychowawczego z programu „500plus” na pierwsze dziecko, gdyż - jak argumentował – dochód na osobę w rodzinie nieznacznie (o ok. 40 zł) przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia, ukształtowane na poziomie 800 zł. Organ zwrócił też uwagę, że choć co prawda rodzic dziecka w tamtej sprawie rozwiązał umowę agencyjną wykonywaną w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to jednak nie utracił on dochodu, skoro nie wyrejestrował ani nie zawiesił prowadzonej przez siebie działalności. Wnioskodawczyni nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zaznaczając, że dochód rodziny został ustalony na zbyt wysokim poziomie. SKO utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję, zwracając uwagę na fakt, że skarżąca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą, a rozwiązała jedynie umowę agencyjną. Zdaniem SKO o utracie dochodu można by mówić dopiero wówczas, gdyby skarżąca wyrejestrowała albo zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność, a w niniejszej sprawie tak się nie stało. Powyższe rozstrzygnięcie kobieta zaskarżyła do WSA w Gliwicach, który jednak oddalił jej skargę. Zdaniem Sądu istota problemu w sprawie sprowadzała się do tego, czy rozwiązanie umowy agencyjnej w przypadku nie wyrejestrowania i nie zawieszenia działalności gospodarczej, powodowało utratę dochodu w myśl ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach to organy orzekające w sprawie miały rację. Jak bowiem podniósł Sąd, w sytuacji, gdy rodzic traci potencjalnych kontrahentów, można mówić jedynie o obniżeniu wysokości dochodów, a nie o ich całkowitej utracie. Opisane rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach zapadło w dniu 18 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 176/17.

Kto ponosi odpowiedzialność za zalanie samochodu?

1 października 2019

Na to pytanie odpowiedział Sąd Okręgowy w Łodzi w swoim wyroku z dnia 25 czerwca 2019 r, wydanym w sprawie o  sygn. akt III Ca 2091/18. Czego dotyczyło to postępowanie? Otóż Pan Zbigniew poruszając się autem po Łodzi podczas intensywnych opadów deszczu, wjechał nim w rozlewisko wody, jakie powstało na...

Nowe pouczenia w postępowaniach cywilnych już w przyszłym roku

17 września 2019

Resort Sprawiedliwości przygotowuje właśnie nowe wzory pouczeń, jakie strony otrzymują na piśmie w toku postępowań cywilnych. Nowe wzory mają być przygotowane do dnia 5 sierpnia 2020 r. Opracowanie nowych wzorów pouczeń ma usprawnić bieg postępowań, a nade wszystko ułatwić stronom dochodzenie swoich uprawnień. Jak zaznaczył Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł nowe...

Kasy fiskalne na smartfonach i nie tylko - o propozycjach Ministerstwa Finansów

3 września 2019

Resort Finansów właśnie skierował do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt ten przewojuje wprowadzenie kas rejestrujących w formie oprogramowania dostępnego na smartfony czy tablety. Jak podają projektodawcy nowe przepisy mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników, a przy tym przyczynić się do obniżenia kosztów stosowania kas rejestrujących. Wirtualne...

Receptę na bezpłatne leki wystawi też lekarz specjalista

3 września 2019

Dokładnie 1 lipca przyszłego roku wejdą w życie przepisy umożliwiające lekarzom specjalistom wystawianie recept na bezpłatne leki dla seniorów w ramach programu "Leki 75+". Aktualnie z tego uprawnienia mogą korzystać wyłącznie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, umożliwiająca lekarzom...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną