Kiedy świadczenie ,,500plus

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy świadczenie ,,500plus" nie przysługuje? Ciekawe rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

17 września 2019

Kiedy świadczenie ,,500plus

Prezydent jednego z miast nie przyznał wnioskodawczyni prawa do świadczenia wychowawczego z programu „500plus” na pierwsze dziecko, gdyż - jak argumentował – dochód na osobę w rodzinie nieznacznie (o ok. 40 zł) przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia, ukształtowane na poziomie 800 zł. Organ zwrócił też uwagę, że choć co prawda rodzic dziecka w tamtej sprawie rozwiązał umowę agencyjną wykonywaną w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to jednak nie utracił on dochodu, skoro nie wyrejestrował ani nie zawiesił prowadzonej przez siebie działalności. Wnioskodawczyni nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zaznaczając, że dochód rodziny został ustalony na zbyt wysokim poziomie. SKO utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję, zwracając uwagę na fakt, że skarżąca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą, a rozwiązała jedynie umowę agencyjną. Zdaniem SKO o utracie dochodu można by mówić dopiero wówczas, gdyby skarżąca wyrejestrowała albo zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność, a w niniejszej sprawie tak się nie stało. Powyższe rozstrzygnięcie kobieta zaskarżyła do WSA w Gliwicach, który jednak oddalił jej skargę. Zdaniem Sądu istota problemu w sprawie sprowadzała się do tego, czy rozwiązanie umowy agencyjnej w przypadku nie wyrejestrowania i nie zawieszenia działalności gospodarczej, powodowało utratę dochodu w myśl ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach to organy orzekające w sprawie miały rację. Jak bowiem podniósł Sąd, w sytuacji, gdy rodzic traci potencjalnych kontrahentów, można mówić jedynie o obniżeniu wysokości dochodów, a nie o ich całkowitej utracie. Opisane rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach zapadło w dniu 18 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 176/17.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną