Kasy fiskalne na smartfonach i nie tylko - o propozycjach Ministerstwa Finansów - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kasy fiskalne na smartfonach i nie tylko - o propozycjach Ministerstwa Finansów

3 września 2019

Kasy fiskalne na smartfonach i nie tylko - o propozycjach Ministerstwa Finansów

Resort Finansów właśnie skierował do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt ten przewojuje wprowadzenie kas rejestrujących w formie oprogramowania dostępnego na smartfony czy tablety. Jak podają projektodawcy nowe przepisy mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników, a przy tym przyczynić się do obniżenia kosztów stosowania kas rejestrujących. Wirtualne kasy fiskalne mają stać się alternatywą dla kas w formie sprzętowej, a przy tym stanowić swoistą pomoc dla administracji skarbowej, zwiększając jej efektywności w obszarze zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej czy unikania opodatkowania VAT, gdyż będą one posiadały zaawansowane mechanizmy kontrolne czasu rzeczywistego. Z kas fiskalnych w postaci oprogramowania będą mogli korzystać zarówno czynni jak i zwolnieni podatnicy VAT. Wszyscy podatnicy, którzy zdecydują się na prowadzenie wirtualnych kas fiskalnych będą musieli ewidencjonować każdą czynność sprzedaży (w tym również sprzedaży zwolnionej z podatku) przy użyciu kas spełniających określone wymogi techniczne, posiadających łączność z drukarką oraz ważny ceryfikat producencki. Jeżeli natomiast podatnik będzie prowadził ewidencję za pomocą kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów czy świadczenia usług, przyjmujących należność oraz wydających towar w systemie bezobsługowym, nie będzie on musiał wystawiać paragonu fiskalnego w formie papierowej, o ile zapewni nabywcy zapoznanie się z danymi dotyczącymi sprzedaży, wyświetlając niezbędne informacje na urządzeniu sprzedającym towary lub świadczącym usługi. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, podatnik będzie musiał dokonać fiskalizacji kasy, polegającej na zapewnieniu jej dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz umożliwieniu przesyłania danych z kasy.

Kto ponosi odpowiedzialność za zalanie samochodu?

1 października 2019

Na to pytanie odpowiedział Sąd Okręgowy w Łodzi w swoim wyroku z dnia 25 czerwca 2019 r, wydanym w sprawie o  sygn. akt III Ca 2091/18. Czego dotyczyło to postępowanie? Otóż Pan Zbigniew poruszając się autem po Łodzi podczas intensywnych opadów deszczu, wjechał nim w rozlewisko wody, jakie powstało na...

Kiedy świadczenie ,,500plus" nie przysługuje? Ciekawe rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

17 września 2019

Prezydent jednego z miast nie przyznał wnioskodawczyni prawa do świadczenia wychowawczego z programu „500plus” na pierwsze dziecko, gdyż - jak argumentował – dochód na osobę w rodzinie nieznacznie (o ok. 40 zł) przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia, ukształtowane na poziomie 800 zł. Organ zwrócił też uwagę, że...

Nowe pouczenia w postępowaniach cywilnych już w przyszłym roku

17 września 2019

Resort Sprawiedliwości przygotowuje właśnie nowe wzory pouczeń, jakie strony otrzymują na piśmie w toku postępowań cywilnych. Nowe wzory mają być przygotowane do dnia 5 sierpnia 2020 r. Opracowanie nowych wzorów pouczeń ma usprawnić bieg postępowań, a nade wszystko ułatwić stronom dochodzenie swoich uprawnień. Jak zaznaczył Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł nowe...

Receptę na bezpłatne leki wystawi też lekarz specjalista

3 września 2019

Dokładnie 1 lipca przyszłego roku wejdą w życie przepisy umożliwiające lekarzom specjalistom wystawianie recept na bezpłatne leki dla seniorów w ramach programu "Leki 75+". Aktualnie z tego uprawnienia mogą korzystać wyłącznie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, umożliwiająca lekarzom...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną