Kasy fiskalne na smartfonach i nie tylko - o propozycjach Ministerstwa Finansów - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kasy fiskalne na smartfonach i nie tylko - o propozycjach Ministerstwa Finansów

3 września 2019

Kasy fiskalne na smartfonach i nie tylko - o propozycjach Ministerstwa Finansów

Resort Finansów właśnie skierował do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt ten przewojuje wprowadzenie kas rejestrujących w formie oprogramowania dostępnego na smartfony czy tablety. Jak podają projektodawcy nowe przepisy mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników, a przy tym przyczynić się do obniżenia kosztów stosowania kas rejestrujących. Wirtualne kasy fiskalne mają stać się alternatywą dla kas w formie sprzętowej, a przy tym stanowić swoistą pomoc dla administracji skarbowej, zwiększając jej efektywności w obszarze zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej czy unikania opodatkowania VAT, gdyż będą one posiadały zaawansowane mechanizmy kontrolne czasu rzeczywistego. Z kas fiskalnych w postaci oprogramowania będą mogli korzystać zarówno czynni jak i zwolnieni podatnicy VAT. Wszyscy podatnicy, którzy zdecydują się na prowadzenie wirtualnych kas fiskalnych będą musieli ewidencjonować każdą czynność sprzedaży (w tym również sprzedaży zwolnionej z podatku) przy użyciu kas spełniających określone wymogi techniczne, posiadających łączność z drukarką oraz ważny ceryfikat producencki. Jeżeli natomiast podatnik będzie prowadził ewidencję za pomocą kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów czy świadczenia usług, przyjmujących należność oraz wydających towar w systemie bezobsługowym, nie będzie on musiał wystawiać paragonu fiskalnego w formie papierowej, o ile zapewni nabywcy zapoznanie się z danymi dotyczącymi sprzedaży, wyświetlając niezbędne informacje na urządzeniu sprzedającym towary lub świadczącym usługi. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, podatnik będzie musiał dokonać fiskalizacji kasy, polegającej na zapewnieniu jej dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz umożliwieniu przesyłania danych z kasy.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną