Pakiet zmian w prawie pracy - omówienie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Pakiet zmian w prawie pracy - omówienie

2 września 2019

Pakiet zmian w prawie pracy - omówienie

Z początkiem września o jeden punkt procentowy wzrosło wynagrodzenie dla pracowników młodocianych, tj. pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, którzy odbywają  przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Podwyżka ta wynosi 1 punkt procentowy. Wynagrodzenie młodocianych pracowników jest ustalane w stosunku procentowym w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Wynosi ono nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki oraz odpowiednio nie mniej niż 6% (w drugim roku) oraz 7% (w trzecim roku). Z kolei pracodawca może wystąpić o refundację kosztów podwyżki do Funduszu Pracy, składając w tym celu wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy. Z kolei już 7 września wejdą w życie regulacje poświęcone m.in. zagadnieniu dyskryminacji i równego traktowania, przeciwdziałaniu mobbingowi oraz dotyczące świadectw pracy i przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Wprowadzony zostanie choćby otwarty katalog okoliczności, które będą wskazywały na dyskryminację pracowników. W rezultacie każde nierówne traktowanie pracowników, które nie znajdzie obiektywnego uzasadnienia, będzie traktowane jako przejaw dyskryminacji. Pracownik, który doświadczył mobbingu, lecz nie rozwiązał umowy o pracę, na mocy nowych przepisów będzie mógł starać się o uzyskanie odszkodowania od pracodawcy w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Rozszerzone zostaną też uprawnienia pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka, należących do członków najbliższej rodziny w zakresie związanym z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną