Hipoteka a wartość mieszkania przy podziale majątku wspólnego - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Hipoteka a wartość mieszkania przy podziale majątku wspólnego

23 sierpnia 2019

Hipoteka a wartość mieszkania przy podziale majątku wspólnego

Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 25 lipca 2019 r. (sygn. akt III CZP 14/19) po raz kolejny potwierdził, że w postępowaniach o podział majątku wspólnego małżonków, Sąd decydując o przyznaniu nieruchomości któremuś z małżonków, ustala jej wartość pomijając obciążenie hipoteczne, zabezpieczające kredyt bankowy. Małżonkowie, których dotyczyło postępowanie w 2009 r. nabyli mieszkanie do wspólności majątkowej. Na ten cel zaciągnęli kredyt, obciążając nieruchomość hipoteką w wysokości 150 tys. zł, w 2017 r. mieli do zapłaty jeszcze 114 tys. zł. Przed rozwodem kobieta wyprowadziła się z mieszkania zajmowanego wspólnie z mężem i synem. Wydarzenie to było o tyle ważne, iż to żona spłacała kredyt, którego miesięczna rata wynosiła ponad 7 tys. zł. Do obowiązków męża należało jedynie uiszczanie podatku od nieruchomości. Jak oszacowano, w momencie rozwodu małżonków ich mieszkanie było warte ok. 287 tys. zł. Sąd Rejonowy, do którego trafiła sprawa w I instancji uznał, że wartość mieszkania powinna być ustalana z uwzględnieniem hipoteki obciążającej lokal. Stąd też zdaniem Sądu każdemu z małżonków winna przypaść kwota ok. 88 tys. zł, stanowiąca różnicę między wartością mieszkania a wysokością zaległości kredytowej. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziła się żona, wnosząc o przyznanie na jej rzecz kwoty 143 tys. zł, odpowiadającej wartości mieszkania podzielonej na dwoje małżonków. Argumentując swoje stanowisko kobieta podała, że już z dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że hipoteka na nieruchomości lokalowej, która jest przedmiotem podziału pozostaje bez wpływu na wartość rynkową lokalu przyjmowaną za podstawę ustalenia wysokości spłaty należnej temu z małżonków, który nie otrzymał prawa do lokalu. Jako że stanowisko przytoczone przez kobietę nie znajdowało pełnego odzwierciedlenia w innych rozstrzygnięciach, wydanych w podobnych sprawach, zwrócono się z pytaniem do Sądu Najwyższego: czy dokonując z urzędu w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską ustalenia składu i wartości majątku wspólnego, sąd określa wartość nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi, przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego? Jak wyraźnie podkreślił Sąd Najwyższy w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką, sąd - przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną