Tożsamość narodowa jest dobrem osobistym - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Tożsamość narodowa jest dobrem osobistym

23 sierpnia 2019

Tożsamość narodowa jest dobrem osobistym

Takiego zdania był Sąd Apelacyjny w Krakowie, który nakazał wydawnictwu Ringier Axel Springer Polska, by na stronie głównej portalu Onet.pl przeprosiło powoda za zamieszczenie fotografii przedstawiającej kobiety prowadzone na rozstrzelanie w Palmirach do artykułu o romansach i kolaboracji Polek z Niemcami podczas II Wojny Światowej. W swoim rozstrzygnięciu obok przeproszenia powoda, Sąd zasądził od pozwanego wydawnictwa na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 100 000 zł, uznając, że w niniejszej sprawie naruszono szereg dóbr osobistych powoda. Czego dotyczyła sprawa? Zdjęcie kobiet idących na egzekucję zamieszczone zostało na głównej stronie portalu Onet.pl w dniu 15 marca 2016 r. Stanowiło ono ilustrację dla artykułu zatytułowanego „Związki Polek z niemieckimi żołnierzami podczas II wojny światowej. Dla wielu ludzi to wciąż nie do pomyślenia”. Fotografię dodatkowo opatrzono napisem: „romans z niemieckim żołnierzem był surowo zakazany, ale w Polsce żyją dzieci będące owocem takich związków”. Sam artykuł stanowił wywiad autora z Mirosławą Karetą, autorką książki „Pokochałam wroga”, w którym padają określenia jak „leżąca kolaboracja” czy „bytowa prostytucja”. Wśród kobiet widocznych na fotografii była też matka powoda Krystiana Brodackiego – Maria Brodacka, zamordowana za ukrywanie Kazimierza Kota – Polaka żydowskiego pochodzenia, szefa Wydziału Bojowego konspiracyjnej organizacji PLAN. Powód był wstrząśnięty zestawieniem fotografii kobiet zmierzających na egzekucję (wśród których była jego matka) z artykułem dotyczącym kolaboracji i prostytucji. Odczucia te podzielił Sąd orzekający w sprawie, stwierdzając, że publikacja ta oprócz naruszenia tożsamości narodowej powoda, narusza też inne jego dobra osobiste: kult pamięci osoby zmarłej, prawo do tożsamości  rodzinnej oraz prawo do godności i czci. Doktor Monika Brzozowska-Pasieka, będąca pełnomocnikiem powoda zauważa, że powyższe rozstrzygnięcie jest precedensowe z kilku powodów – po raz pierwszy Sąd uznał, że istnieje dobro osobiste w postaci tożsamości narodowej. Po drugie zaś, również po raz pierwszy przyznał zadośćuczynienie (i to w tak znacznej wysokości) na za naruszenie tego dobra oraz kultu pamięci po osobie zmarłej. Mecenas dodaje, że interesująca jest też sama forma przeprosin powoda na portalu – oświadczenie me być publikowane przez tydzień, zawierać co najmniej 1 000 znaków, a przy tym być zamieszczone na głównej stronie w taki sposób, by użytkownik mógł się z nim zapoznać bez dokonywania dodatkowych czynności. Przeprosiny nie mogą też kolidować z żadnymi reklamami zamieszczonymi na stronie.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną