Ustawa o dokumentach publicznych, mająca lepiej chronić konsumentów - weszła w życie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ustawa o dokumentach publicznych, mająca lepiej chronić konsumentów - weszła w życie

15 lipca 2019

Ustawa o dokumentach publicznych, mająca lepiej chronić konsumentów - weszła w życie

W piątek 12 lipca br. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych. Wiele kontrowersji jeszcze przed jej wejściem w życie wzbudził art. 58 ustawy, zgodnie z którym: ,,kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jak podkreśliło Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych rolą tego przepisu nie jest karanie za wykonywanie kserokopii dokumentów (np. w banku). Zdaniem Ministerstwa należy bowiem odróżniać fałszowanie dokumentów publicznych poprzez tworzenie ich replik od kopiowania danych osobowych, zawartych w danym dokumencie. Z procederem kradzieży cudzej tożsamości, do jakiej może dochodzić właśnie poprzez uzyskanie zeskanowanych dokumentów ma skuteczniej walczyć Ministerstwo Cyfryzacji, które już zapowiedziało, że pracuje nad nowymi przepisami. Ustawa o dokumentach publicznych zawiera definicję ,,repliki dokumentu publicznego”, określając, że jest to ,,odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany”. Jak wskazują autorzy tej ustawy, przepis art. 58 wraz z dotyczącą go definicją ,,repliki…” ma chronić przede wszystkim przed fałszerstwami tzw. dokumentów kolekcjonerskich, czyli łudząco podobnych do oryginałów. MSWiA planuje też wprowadzić powiązany z ustawą rejestr dokumentów publicznych, który ma udostępnić wszystkim obywatelom wzory obowiązujących dokumentów wraz z opisami związanych z nimi zabezpieczeń oraz sposobu weryfikacji ich autentyczności. Jak wynika z danych Związku Banków Polskich corocznie udaremnianych jest prawie 6 000 prób wyłudzeń kredytów na podstawie fałszywych dokumentów, wystawionych na nieistniejące osoby. Z kolei według statystyk Ministerstwa Cyfryzacji w 2018 r. miało miejsce aż 2 500 przypadków kradzieży tożsamości. Jako że nowe regulacje już obecnie mogą nastręczać trudności, Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział, że w zależności od tego, jak będzie przebiegać stosowanie ustawy, nie wyklucza wprowadzenia do niej nowelizacji.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną