Powstaną specjalne Sądy dla rozstrzygania sporów o kradzież intelektualną - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Powstaną specjalne Sądy dla rozstrzygania sporów o kradzież intelektualną

13 czerwca 2019

Powstaną specjalne Sądy dla rozstrzygania sporów o kradzież intelektualną

Rząd opracowuje projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego, który wprowadzi do polskiego porządku prawnego nowe, wyspecjalizowane Sądy, które będą rozstrzygać spory dotyczące własności intelektualnej. Sądy te zostaną utworzone w czterech sądach okręgowych (w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie) jako ich odrębne wydziały, zaś Sądami Odwoławczymi staną się dwa Sądy Apelacyjne w Katowicach i Warszawie. Celem nowelizacji jest utworzenie w sądach nowych jednostek organizacyjnych, które zajmowałyby się wyłącznie sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. Obecnie właściwość Sądów w tych sprawach jest rozproszona – częścią zagadnień (w tym choćby piractwem) zajmują się sądy powszechne i Sąd Najwyższy, zaś innymi (jak rozpoznawanie skarg na decyzje Urzędu Patentowego) sądy administracyjne oraz XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów, który rozpoznaje sprawy z zakresu wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych. Co ważne, projekt zmian przewiduje, że w tego rodzaju sprawach obowiązkowe będzie zastępstwo procesowe przez adwokata lub radcę prawnego, a w sprawach z własności przemysłowej również przez rzeczników patentowych.

Produkty wolne od GMO będą specjalnie oznaczone

17 lipca 2019

Takie rozwiązanie przewiduje podpisana przez Prezydenta w dniu 13 lipca ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r.  o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, która wejdzie w życie z początkiem 2020 r. Ustawa przewiduje, że producenci wytwarzający żywność oraz pasze bez wykorzystania organizmów genetycznie...

Czy Sądowi można wytknąć kłamstwo?

16 lipca 2019

Choć tak postawione pytanie może wydawać się humorystyczne, w żadnym wypadku na śmieszność nie zasługuje postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z dnia 2 lipca 2019 r. (sygn. akt II DSI 24/19). Jak w swoim rozstrzygnięciu przyjął SN pojęcie ,,kłamstwa” nie jest ocenne, a analizując wnioski Sądu można jedynie mówić o...

Czy kolarz musi posiadać kask? Ciekawy wyrok SA w Szczecinie

15 lipca 2019

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt I ACa 996/16. Przyjął w nim mianowicie, że o ile rowerzysta nie ma obowiązku noszenia kasku ochronnego, o tyle kolarz szosowy poruszający się po drodze publicznej powinien posiadać kask. Jak wyglądał stan...

Ustawa o dokumentach publicznych, mająca lepiej chronić konsumentów - weszła w życie

15 lipca 2019

W piątek 12 lipca br. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych. Wiele kontrowersji jeszcze przed jej wejściem w życie wzbudził art. 58 ustawy, zgodnie z którym: ,,kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jak podkreśliło Ministerstwo...

Jak rozliczyć naprawę po kolizji drogowej?

15 lipca 2019

Ciekawe orzeczenie w tym zakresie wydał niedawno Sąd Rejonowy w Bełchatowie (wyrok z dnia 3 czerwca 2019 r.; sygn. akt I C 467/17). Czego dotyczyła sprawa? Otóż powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 11 700 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Swojego roszczenia upatrywał w tym, że nabył wierzytelność od...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną