Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. To przełomowe wydarzenie w polskim sądownictwie i rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. Idea arbitrażu online narodziła się we Wrocławiu jako sposób na przyspieszenie i uproszczenie postępowań. Jak zaznaczył prezes Sądu Arbitrażowego Online OAC - Bartosz Ziemblicki: ,,postępowanie jest szybkie, a procedury proste i przejrzyste. Wystarczy się zarejestrować, a następnie opisać roszczenia i je uzasadnić oraz załączyć dowody. Sprawa w całości toczy się online, a wyrok jest prawnie wiążący. Uruchomiliśmy efektywny, bezpieczny i powszechnie dostępny model arbitrażu”. Co ważne, spory zawisłe przez Sądem OAC są rozstrzygane przez wykwalifikowanych arbitrów, specjalizujących się w prawie gospodarczym. Każda ze stron sporu ma wpływ na wybór arbitra, a jeśli nie będą mogły porozumieć się w tym zakresie, arbiter zostanie wylosowany. Skierowanie sporu przed Sąd Arbitrażowy Online pozwala na uniknięcie nierzadko żmudnego i skomplikowanego postępowania przed Sądem powszechnym. Co więcej, Sąd OAC może orzekać zarówno w każdej sprawie cywilnej jak i gospodarczej, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody. Jako że w postępowaniu przed tego rodzaju Sądem, wszelkie czynności podejmowane są w drodze elektronicznej, warto nadmienić, że wszelkie informacje przekazywane przez strony postępowania są szyfrowane i odpowiednio zabezpieczone. Aby sprawa została rozstrzygnięta przez arbitraż, obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Sprawa może również automatycznie trafić do Sądu OAC, jeżeli w umowie zawartej przez strony uwzględniono klauzulę arbitrażową. Jeżeli zaś takiej klauzuli nie zawarto, to sprawa i tak może trafić do Sądu Arbitrażowego, jeśli - w przypadku sporu - strony porozumieją się co do tej kwestii i zawrą stosowne porozumienie. Jak dodaje Rafał Rybicki, jeden z pomysłodawców i współzałożycieli Sądu Arbitrażowego Online : ,,pozew zamieszczany jest w serwisie z dostępem dla stron i arbitrów, a informacja o tym przesyłana jest dodatkowo pozwanemu mailem i SMS-em, co jest uznawane za skuteczne doręczenie. Wszystkie informacje są w serwisie. Nie ma więc możliwości, by strona przeciwna przeciągała sprawę, powołując się na fakt, że nie została właściwie poinformowana o jej przebiegu. Arbitrzy mogą wydać wyrok zaoczny”. Warto dodać, że wyrok Sądu Arbitrażowego Online jest podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej. Jako że Sąd OAC ma zasięg międzynarodowy, za jego pośrednictwem można rozstrzygać również spory transgraniczne np. z przedsiębiorcami z innego państwa, niekoniecznie należącego do Unii Europejskiej.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną