Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku przy pustej sali. Wyeliminowany ma zostać również obowiązek wymieniania przez sędziów na rozprawie wszystkich protokołów i dokumentów, stanowiących dowody w sprawie. W myśl nowych regulacji, z chwilą zamknięcia przewodu sądowego wszystkie protokoły i dokumenty będące dowodami będą uznawane się za ujawnione bez potrzeby ich odczytywania. Co ciekawe, uzasadnienia wyroków mają być sporządzane na specjalnych, przejrzystych formularzach, które ułatwią zainteresowanym zrozumienie treści rozstrzygnięcia. Dostrzegając problem przedkładania przez obrońców zwolnień lekarskich oskarżonych, którzy nie stawiają się na rozprawę, Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje mu zaradzić w następujący sposób. Otóż w sytuacji, gdy któraś ze stron nie stawi się na rozprawę – bez względu na przyczynę jej nieobecności – Sąd pod jej nieobecność będzie mógł przesłuchać świadków oraz przeprowadzić inne dowody w sprawie, jakie zostały zaplanowane na dany termin. Zapobieganiu przewlekaniu procesów mają służyć także terminy na składanie wniosków dowodowych – wnioski złożone po terminie będą odrzucone, chyba że dany dowód będzie przesądzał o odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa. Nowym rozwiązaniem ma być też możliwość zrezygnowania z przesłuchania wszystkich pokrzywdzonych w danej sprawie. Resort Sprawiedliwości wskazuje, że takie rozwiązanie może okazać się użyteczne zwłaszcza w sprawach dotyczących piramid finansowych czy oszustw internetowych, gdzie występuje nawet kilkuset pokrzywdzonych, ale ich zeznania w zasadzie powielają się i nie wprowadzają niczego nowego. Co ważne, istotnie zmieni się również rola Sądów odwoławczych, które zyskają kompetencje do skazania oskarżonego uniewinnionego w I instancji albo co do którego postępowanie zostało warunkowo umorzone. Sądy Apelacyjne będą mogły nawet wymierzyć oskarżonemu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Rozwiązaniem likwidującym bariery w dostępie do wymiaru sprawiedliwości przez osoby chore i niepełnosprawne ma być umożliwienie takim osobom odbioru przesyłek procesowych na poczcie przez inne osoby. Co ciekawe, inaczej niż ma to miejsce obecnie, w przypadku, gdy prokuratura dwukrotnie odmówi wszczęcia postępowania przygotowawczego albo dwukrotnie je umorzy, pokrzywdzony nie będzie mógł od razu wnieść aktu oskarżenia do Sądu, ale najpierw wystosować zażalenie do prokuratora nadrzędnego i dopiero jeśli ten utrzyma zaskarżone postanowienie, sprawa będzie mogła trafić do Sądu. Jak zaznaczają projektodawcy, potrzebą wprowadzenia omawianych reform jest zapobieganie przewlekłości postępowania, tytułem przykładu wskazać należy, że w samym 2017 r. w całej Polsce było ok. 8680 spraw karnych trwających dłużej niż 3 lata.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną