O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia”. Uchwała tej treści została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne, jakie Sądowi Najwyższemu zadał Sąd Okręgowy w Warszawie (postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.; sygn. akt XXIII Ga 187/18), a które brzmiało: ,,czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w okresie przedłużającej się naprawy, powstałe na skutek działania podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz poszkodowanego”. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, związek przyczynowy między szkodą komunikacyjną a okresem, w którym przedłuża się naprawa pojazdu ma charakter obiektywny, wszak gdyby nie doszło do kolizji, to samochód poszkodowanego nie znalazłby się w warsztacie, a sam poszkodowany nie musiałby mierzyć się z przedłużającą się naprawą auta. Co więcej, w opinii SN zbadać należy również, czy związek ten ma charakter normalny, zgodnie z regulacją art. 361 § 1 kc. Przepis ten stanowi, że: ,,zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”. SN stanął na stanowisku, że w przedłużającej się naprawie pojazdu nie ma nic nietypowego. Jeżeli zaś chodzi o wydatki, które miałby pokrywać ubezpieczyciel, to w opinii SN, kluczowe znaczenie ma tutaj ustalenie, czy dane wydatki są celowe i uzasadnione ekonomicznie. Sąd Najwyższy podkreślił wyraźnie, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za przedłużającą się naprawę, jeżeli odpowiedzialność cywilną lub karną ponosi za nią poszkodowany albo osoba trzecia. W sytuacji, gdy przyczyna opóźnienia w naprawie jest obiektywna, poszkodowany nie poniesie odpowiedzialności. Kończąc swoje rozważania, SN dodał, że każdorazowo strony winny wypracować rozsądny kompromis, uwzględniający tak interesy ubezpieczyciela jak i ubezpieczonego, który powinien współpracować przy likwidowaniu szkód.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną