Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100 tys. mieszkańców, niemniej wnioski o dofinansowanie będą mogły składać wszystkie gminy borykające się z problemem smogu. Co ciekawe, w przypadku miast posiadających więcej niż 100 tys. mieszkańców, specjalne plany naprawcze będą ustalane w porozumieniu zarówno w władzami miast jak i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się czystością powietrza. Jak zaznaczyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz: ,,walka o czystsze powietrze wymaga czasu, ogromu zadań do wykonania i czasu. Dziś jednak możemy już śmiało powiedzieć, że mamy konkretne osiągnięcia na tym polu. Zdefiniowaliśmy źródła fatalnej jakości powietrza i wprowadziliśmy standardy jakościowe dla kotłów. Uszczelniamy rynek obrotu kotłami. Wśród rządowych działań jest też nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (…) Dzięki niej możliwe będzie sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących osób”. Z związku z wejściem omawianej nowelizacji w życie, gminy zyskają dodatkowe obowiązki. To bowiem do nich będzie należało wytypowanie gospodarstw domowych, w których istnieje problem ubóstwa energetycznego, a następnie opracowanie działań inwestycyjnych wraz z oszacowaniem ich kosztów. Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez gminę oraz złożonego przez nią wniosku o współfinansowanie, minister właściwy ds. gospodarki (którym jest obecnie Minister przedsiębiorczości i technologii) podejmie decyzję o pomocy gminie oraz zawrze z nią stosowne porozumienie. Co ważne, część kosztów w ramach walki z emisją smogu będzie musiała pokryć sama gmina. Jeśli chodzi o miejscowości do 100 tys. mieszkańców, gmina powinna pokryć 30% wszystkich kosztów, a gdy chodzi o większe miasta – wkład gmin powinien przekroczyć 30% tychże kosztów. Pozostałą część inwestycji pokryją środki z budżetu państwa. Omawiana ustawa stanowi jeden z elementów rządowego Programu ,,Czyste Powietrze”, który ma pomóc łącznie 4,6 mln Polaków żyjących w ubóstwie energetycznym, którzy muszą decydować czy ogrzać mieszkanie czy zaspokoić inne swoje potrzeby, np. kupić żywność czy leki. Z kolei już od połowy września 2018 r. prowadzony jest program termomodernizacji i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania, którym objęci są mieszkańcy domów jednorodzinnych. Z kolei w dniu 1 stycznia br. weszła w życie tzw. termomodernizacyjna ulga podatkowa, która również wpisuje się w program ,,Czyste Powietrze”.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną