Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały z pracy w związku z obowiązkami rodzicielskimi. Poza tym, matki które będą chciały ubiegać się o taką emeryturę, muszą mieć ukończone 60 lat. Co ważne, z emerytur matczynych będą mogli korzystać również ojcowie przynajmniej czworga dzieci, jeśli skończyli 65 lat, a matka dzieci porzuciła je albo zmarła, a także osoby opiekujące się dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej (za wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej). Prawo do emerytury matczynej nie będzie jednak przysługiwało tym osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub którym władza ta została ograniczona przy jednoczesnym umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, jak również w sytuacji, gdy dana osoba długotrwale zaniedbywała wychowywanie dzieci – np. w związku z pobytem w więzieniu. W związku z wejściem w życie omawianej ustawy matki uzyskają prawo do emerytury w minimalnej wysokości, czyli ok. 1 100 zł brutto, licząc od marca bieżącego roku, kiedy to ustawa wejdzie w życie. Aby uzyskać takie świadczenie, osoba zainteresowana będzie zobligowana do zwrócenia się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wydanie stosownej decyzji. Co ważne, wydanie decyzji przez organ nastąpi dopiero po dokładnym zbadaniu sytuacji dochodowej wnioskodawcy. Takie wnioski będzie można składać już od dnia 1 marca br. Według prognoz Resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tego rodzaju świadczeń emerytalnych skorzysta ok. 65. tys. osób, które na chwilę obecną nie uzyskały praw do emerytury czy renty, a także ok. 21 tys. osób, które choć uzyskują świadczenia, to jednak w kwocie niższej niż wynosi minimalna emerytura.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną