Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których rodzice przeznaczają na zakup nieruchomości środki pochodzące z dokonanej przez nich darowizny celowej. Czego dotyczyła sprawa? Otóż, pewien notariusz odmówił spisania aktu notarialnego, w treści którego rodzice dwóch małoletnich córek chcieli przekazać im pieniądze, a następnie z tych środków kupić dla dzieci dwa mieszkania. Rodzice zaplanowali, że środki finansowe daruje ojciec, a matka dzieci w ich imieniu oświadczy, że przyjmuje darowiznę. Małżonkowie chcieli w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoim pociechom. Notariusz odmawiając dokonania aktu notarialnego zauważył jednak, że w takim przypadku niezbędne jest uzyskanie zgody Sądy na nabycie mieszkań. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który przypomniał o treści art. 101 § 3 kro, w myśl którego: ,,rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”. Mimo iż pojęcie ,,czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu” nie zostało zdefiniowane przez prawodawcę, to jednak zdaniem SN zakres tego pojęcia można ustalić w drodze analizy realiów konkretnej sprawy. Może się bowiem okazać, że ta sama czynność na gruncie jednego stanu faktycznego będzie przekraczała zakres zwykłego zarządu, a w innej sprawie – już nie. Stąd też we wszystkich przypadkach wątpliwych konieczna jest zobiektywizowana decyzja sądu, wszak – jak przypomniał Sąd Najwyższy – zarówno rodzice dziecka jak i notariusz nie mają w tym zakresie kompetencji, a w razie gdyby wadliwie ocenili oni charakter danej czynności, mogliby doprowadzić nawet do jej nieważności. Co więcej, SN wskazał, że wyrażony przez niego pogląd nie jest wyrazem odstąpienia od zasady prawnej wyrażonej w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 r. (sygn. akt III CZP 73/76), w tezie której przyjęto, że: ,,rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 KRO nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich”, gdyż w konkretnych okolicznościach sprawy niezbędna jest prewencyjna kontrola Sądu Opiekuńczego, także co do kwestii wykorzystania środków pochodzących z darowizny. Jak dodała Sędzia SN Anna Owczarek z tego rodzaju kontrolą Sądu powinniśmy mieć do czynienia zwłaszcza ,,choćby ze względu na skargę pauliańską albo gdy nieruchomość byłaby obciążona długami, a korzyści przewyższałyby dochody z niej płynące”.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną