Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których rodzice przeznaczają na zakup nieruchomości środki pochodzące z dokonanej przez nich darowizny celowej. Czego dotyczyła sprawa? Otóż, pewien notariusz odmówił spisania aktu notarialnego, w treści którego rodzice dwóch małoletnich córek chcieli przekazać im pieniądze, a następnie z tych środków kupić dla dzieci dwa mieszkania. Rodzice zaplanowali, że środki finansowe daruje ojciec, a matka dzieci w ich imieniu oświadczy, że przyjmuje darowiznę. Małżonkowie chcieli w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoim pociechom. Notariusz odmawiając dokonania aktu notarialnego zauważył jednak, że w takim przypadku niezbędne jest uzyskanie zgody Sądy na nabycie mieszkań. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który przypomniał o treści art. 101 § 3 kro, w myśl którego: ,,rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”. Mimo iż pojęcie ,,czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu” nie zostało zdefiniowane przez prawodawcę, to jednak zdaniem SN zakres tego pojęcia można ustalić w drodze analizy realiów konkretnej sprawy. Może się bowiem okazać, że ta sama czynność na gruncie jednego stanu faktycznego będzie przekraczała zakres zwykłego zarządu, a w innej sprawie – już nie. Stąd też we wszystkich przypadkach wątpliwych konieczna jest zobiektywizowana decyzja sądu, wszak – jak przypomniał Sąd Najwyższy – zarówno rodzice dziecka jak i notariusz nie mają w tym zakresie kompetencji, a w razie gdyby wadliwie ocenili oni charakter danej czynności, mogliby doprowadzić nawet do jej nieważności. Co więcej, SN wskazał, że wyrażony przez niego pogląd nie jest wyrazem odstąpienia od zasady prawnej wyrażonej w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 r. (sygn. akt III CZP 73/76), w tezie której przyjęto, że: ,,rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 KRO nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich”, gdyż w konkretnych okolicznościach sprawy niezbędna jest prewencyjna kontrola Sądu Opiekuńczego, także co do kwestii wykorzystania środków pochodzących z darowizny. Jak dodała Sędzia SN Anna Owczarek z tego rodzaju kontrolą Sądu powinniśmy mieć do czynienia zwłaszcza ,,choćby ze względu na skargę pauliańską albo gdy nieruchomość byłaby obciążona długami, a korzyści przewyższałyby dochody z niej płynące”.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną