Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki tygodnika ,,Polityka”, która od sieci ,,Orange” chciała uzyskać informacje, czy w ostatnich latach Policja interesowała się którymś z dwóch posiadanych przez nią numerów telefonów. Sieć telekomunikacyjna odmówiła jednak udzielenia tego rodzaju informacji powołując się na fakt, że numery podane przez dziennikarkę były jej numerami służbowymi i jako takie należały do jej pracodawcy, a nie do niej samej. Kobieta w dniu 23 listopada 2018 r. zwróciła się z prośbą o interwencję do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednakże GIODO wydał decyzję odmowną, powołując się na chylone już przepisy art. 32 ust. 1 pkt 5 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych. Z regulacji tych wynikało, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych, które są zawarte w zbiorach danych. Należy podkreślić, że istnieją wyjątki od tej zasady – tak na przykład obywatelom nie przysługuje dostęp do danych przetwarzanych przez Policję, co znalazło zresztą odzwierciedlenie w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. (syg. akt K 23/11). W swoim rozstrzygnięciu TK wskazał m.in., że rolą ustawodawcy jest ochrona poufności informacji przekazywanych w warunkach dyskrecji osobom wykonującym zawody zaufania publicznego i ochrona ta musi być silniejsza niż w przypadku danych przekazywanych pomiędzy jednostkami. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu przyznał również, że już po zakończeniu działań operacyjnych – dostęp do informacji dotyczących tych działań powinien odbywać się bez przeszkód. Właśnie na ten pogląd powołał się pełnomocnik skarżącej dziennikarki uzasadniając dodatkowo, że prawem każdego obywatela jest kontrola organów. Inaczej rozstrzygnięcie TK zinterpretował przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych podnosząc, że choć po zakończeniu działań policji, otwiera się droga do uzyskania informacji o nich, to jednak nie dotyczy to operatora telefonicznego oraz osób prywatnych. Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie wyraźnie akcentując, że operator telekomunikacyjny nie ma obowiązku przekazywać klientom wiadomości dotyczących operacji policyjnych, tym bardziej, że oba numery telefonów, co do których skarżąca chciała uzyskać informacje, należały do jej pracodawcy. Omawiany wyrok nie jest prawomocny.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną