Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki tygodnika ,,Polityka”, która od sieci ,,Orange” chciała uzyskać informacje, czy w ostatnich latach Policja interesowała się którymś z dwóch posiadanych przez nią numerów telefonów. Sieć telekomunikacyjna odmówiła jednak udzielenia tego rodzaju informacji powołując się na fakt, że numery podane przez dziennikarkę były jej numerami służbowymi i jako takie należały do jej pracodawcy, a nie do niej samej. Kobieta w dniu 23 listopada 2018 r. zwróciła się z prośbą o interwencję do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednakże GIODO wydał decyzję odmowną, powołując się na chylone już przepisy art. 32 ust. 1 pkt 5 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych. Z regulacji tych wynikało, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych, które są zawarte w zbiorach danych. Należy podkreślić, że istnieją wyjątki od tej zasady – tak na przykład obywatelom nie przysługuje dostęp do danych przetwarzanych przez Policję, co znalazło zresztą odzwierciedlenie w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. (syg. akt K 23/11). W swoim rozstrzygnięciu TK wskazał m.in., że rolą ustawodawcy jest ochrona poufności informacji przekazywanych w warunkach dyskrecji osobom wykonującym zawody zaufania publicznego i ochrona ta musi być silniejsza niż w przypadku danych przekazywanych pomiędzy jednostkami. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu przyznał również, że już po zakończeniu działań operacyjnych – dostęp do informacji dotyczących tych działań powinien odbywać się bez przeszkód. Właśnie na ten pogląd powołał się pełnomocnik skarżącej dziennikarki uzasadniając dodatkowo, że prawem każdego obywatela jest kontrola organów. Inaczej rozstrzygnięcie TK zinterpretował przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych podnosząc, że choć po zakończeniu działań policji, otwiera się droga do uzyskania informacji o nich, to jednak nie dotyczy to operatora telefonicznego oraz osób prywatnych. Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie wyraźnie akcentując, że operator telekomunikacyjny nie ma obowiązku przekazywać klientom wiadomości dotyczących operacji policyjnych, tym bardziej, że oba numery telefonów, co do których skarżąca chciała uzyskać informacje, należały do jej pracodawcy. Omawiany wyrok nie jest prawomocny.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną