Numer rejestracyjny auta nie stanowi danych osobowych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Numer rejestracyjny auta nie stanowi danych osobowych

28 stycznia 2019

Numer rejestracyjny auta nie stanowi danych osobowych

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gliwicach (wyrok z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 593/18) standardowy numer rejestracyjny pojazdu, na który składają się litery i cyfry nie przynależy do danych osobowych, gdyż identyfikuje on wyłącznie pojazd, a nie osobę. Sprawa dotyczyła pewnego katowiczanina, który uważał, że numer rejestracyjny jego pojazdu pozwala na identyfikację również jego osoby, a zatem stanowi dane osobowe. Mężczyzna był przeciwny podawaniu tego rodzaju danych przy zakupie biletów umożliwiających parkowanie w strefie płatnego parkowania, choć taki obowiązek wynikał z regulaminu poboru opłat w strefie płatnego parkowania na terenie Katowic. Jak uważał mężczyzna, podanie numeru rejestracyjnego jego auta nie jest potrzebne do pobrania opłat za parkowanie. Mieszkaniec Katowic wystąpił więc ze skargą do sądu administracyjnego, w której domagał się stwierdzenia nieważności zapisu regulaminu parkowania, z którego wynikał obowiązek podawania numerów rejestracyjnych samochodów. W sprawie wypowiedziała się Rada Miasta Katowic, w opinii której numery rejestracyjne nie stanowią danych osobowych. Wskazała też, że obowiązek podania numeru rejestracyjnego samochodu służy prawidłowemu zakwalifikowaniu opłaty do konkretnego samochodu. Inaczej niż ma to miejsce w innych polskich miastach, na terenie Katowic nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za postój z góry, niezwłocznie z momentem zaparkowania za cały czas postoju, toteż zdaniem Rady Miasta podanie numeru rejestracyjnego jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę mieszkańca Katowic. Sąd zauważył przy tym, że obecnie orzecznictwo nie wypracowało jednolitego poglądu w przedmiocie tego, czy numery rejestracyjne pojazdów stanowią dane osobowe czy też nie. Przypomnieć należy choćby stanowisko WSA w Warszawie wyrażone w wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. ( sygn. akt VII SA/Wa 1069/16), w którym uznano, że taki numer przynależy do danych osobowych, gdyż pozwana na identyfikację konkretnych osób. Inaczej wypowiedział się WSA w Krakowie, który w swoim wyroku z dnia 14 grudnia 2016 r., (sygn. akt II SA/Kr 1339/16) przyjął, że numer rejestracyjny nie posiada statusu danych osobowych, a jego powiązanie z daną osobą wymaga dodatkowych działań. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia WSA w Gliwicach stwierdził również, że często zdarza się, iż z tego samego pojazdu korzystają różne osoby lub że pojazdy zarejestrowane są na wiele podmiotów. Z uwagi na te okoliczności nie zawsze jest możliwe bezpośrednie połączenie pojazdu z konkretną osobą. Sąd ten odniósł się także do tzw. indywidualnych tablic rejestracyjnych, których wygląd ustalają sami właściciele pojazdów. Jak zauważył, w ich przypadku identyfikacja właściciela pojazdu może okazać się zdecydowanie łatwiejsza niż w przypadku standardowych tablic rejestracyjnych, niemniej przypadki takie należy uznać za marginalne. Poza tym skarżący mieszkaniec Katowic nie wykazał, aby w jego sprawie miała miejsce właśnie taka sytuacja. WSA w Gliwicach pochylił się też nad kwestią, czy w niniejszej sprawie mimo nienaruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mogło dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności oraz czy obowiązek podawania pełnego numeru rejestracyjnego na gruncie realiów sprawy jest usprawiedliwiony. Po przeanalizowaniu postanowień regulaminu, Sąd ten stwierdził, że jego rozwiązania są prawidłowe i nie stoją w sprzeczności z zasadami konstytucyjnymi. W opinii WSA w Gliwicach skarga wniesiona przez mieszkańca Katowic miała służyć jedynie ochronie jego własnych interesów kosztem interesu publicznego.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną