Powstanie Agencja Badań Medycznych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Powstanie Agencja Badań Medycznych

21 grudnia 2018

Powstanie Agencja Badań Medycznych

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM), który został jej przedłożony przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Do zadań Agencji ma należeć m.in. działanie na rzecz wspierania rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu poprzez organizowanie niekomercyjnych badań klinicznych czy prowadzenie analiz. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, ABM ma zrzeszać zarówno polskich jak i zagranicznych ekspertów z zakresu medycyny, którzy będą pracować nad innowacyjnymi badaniami dla pacjentów. Zgodnie z zamierzeniami projektodawców, Agencja ma przyczynić się do zwiększenia dostępu także do nowoczesnych terapii lekowych. Jeżeli zaś chodzi o jej organizację, to wskazać należy, że będzie to państwowa osoba prawna, nad którą nadzór będzie sprawował Minister Zdrowia, który będzie zresztą powoływał prezesa Agencji na sześcioletnią kadencję. Organem ABM ma być również Rada Agencji, licząca od 15 do 20 osób, również powoływanych przez Ministra Zdrowia. Warto zaznaczyć, że obecnie nie działa żadna wyspecjalizowana instytucja wspierająca rozwój polskiej medycyny, a niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie 2% wszystkich badań prowadzonych w kraju. AMB będzie finansowana zarówno z budżetu państwa jak i odpisu z NFZ w wysokości 0,3% jego przychodów. Agencja będzie starała się również pozyskiwać na swoją działalność środki unijne oraz pochodzące z międzynarodowych programów badawczych. Co ciekawe, o dofinansowanie z Agencji będą z kolei mogły się ubiegać inne jednostki badawczo-rozwojowe, w tym zwłaszcza uczelnie medyczne. Jak wskazują autorzy ustawy takie rozwiązanie ma przyczynić się do polepszenia współpracy między instytucjami medycznymi w ramach realizacji badań naukowych. Omawiane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną