Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w części nieruchomości. Co ważne, roszczenie to będzie przysługiwało uprawnionemu niezależnie od tego, czy z podobnym wnioskiem wystąpili inni współwłaściciele czy ich spadkobiercy. Jeżeli nie będzie można ustalić adresu pozostałych uprawnionych, zostaną oni zawiadomieni o złożeniu wniosku o zwrot poprzez obwieszczenie. Jednakże, jeżeli pomimo poinformowania, pozostali uprawnieni nie złożą wniosku o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części w określonym terminie, uprawnienie do zwrotu wygaśnie dla nich. Istotnym jest, że uprawniony będzie mógł domagać się zwrotu niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskał prawo do nieruchomości. Dochodzić zwrotu udziału w nieruchomości lub jej części będzie można w terminie 20 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Po tym okresie roszczenie przedawni się. Jak wskazują autorzy projektu ustawy, takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia liczby wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w tym zwłaszcza takich, które zostały przejęte dawniej niż przed 20 laty. Ustawa przewiduje też dodatkowe, specjalne uprawienie, które będzie przysługiwać w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy. W tym czasie bowiem będzie można wystąpić o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy upłynęło już 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, a także gdy do upływu tego terminu pozostały co najwyżej 3 lata. W najbliższym czasie nad projektem ustawy pochyli się Sejm.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną