Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

21 grudnia 2018

Ważne zmiany dotyczące wywłaszczenia nieruchomości - projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dostosowuje regulacje ustawowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Omawiana nowelizacja przewiduje, że poprzedni właściciele lub spadkobiercy nieruchomości, która została wywłaszczona będą mogli dochodzić zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w części nieruchomości. Co ważne, roszczenie to będzie przysługiwało uprawnionemu niezależnie od tego, czy z podobnym wnioskiem wystąpili inni współwłaściciele czy ich spadkobiercy. Jeżeli nie będzie można ustalić adresu pozostałych uprawnionych, zostaną oni zawiadomieni o złożeniu wniosku o zwrot poprzez obwieszczenie. Jednakże, jeżeli pomimo poinformowania, pozostali uprawnieni nie złożą wniosku o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części w określonym terminie, uprawnienie do zwrotu wygaśnie dla nich. Istotnym jest, że uprawniony będzie mógł domagać się zwrotu niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskał prawo do nieruchomości. Dochodzić zwrotu udziału w nieruchomości lub jej części będzie można w terminie 20 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Po tym okresie roszczenie przedawni się. Jak wskazują autorzy projektu ustawy, takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia liczby wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w tym zwłaszcza takich, które zostały przejęte dawniej niż przed 20 laty. Ustawa przewiduje też dodatkowe, specjalne uprawienie, które będzie przysługiwać w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy. W tym czasie bowiem będzie można wystąpić o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy upłynęło już 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, a także gdy do upływu tego terminu pozostały co najwyżej 3 lata. W najbliższym czasie nad projektem ustawy pochyli się Sejm.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną