Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

20 grudnia 2018

Banki szybciej odpowiedzą na reklamacje klientów

Już od 20 grudnia 2018 r. obowiązuje krótszy termin rozpatrywania reklamacji przez banki. Został on bowiem skrócony z 30 dni aż do 15 dni. Ponadto, zmianie uległa też kwota, od której uzależniona jest odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje z kwoty 150 do 50 euro. Obie zmiany stanowią efekt wdrożenia dyrektywy PSD2 przez sektor bankowości. Co te rozwiązania oznaczają w praktyce? Otóż, zgodnie z dyrektywą PSD2 to dostawca jest odpowiedzialny za nieautoryzowane transakcje, zaś odpowiedzialność płatnika ma jedynie charakter wyjątkowy. Zatem w sytuacji, gdy ma miejsce nieautoryzowana transakcja to dostawca usług płatniczych powinien bezzwłocznie (nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji lub otrzymania o niej zgłoszenia) zwrócić określoną sumę płatnikowi, a dopiero później ocenić czy było to konieczne. Nowe rozwiązania to także możliwość większej kontroli klientów banku nad płatnościami. Odbiorca płatności będzie mógł bowiem zablokować środki na karcie dopiero wówczas, gdy jej właściciel zatwierdzi kwotę transakcji. Takie rozwiązanie wydaje się być szczególnie istotne, gdy chodzi o usługi hotelowe, jeżeli bowiem hotel ściągnie od klienta wyższą sumę niż ten powinien uiścić, klient nie będzie musiał jej zapłacić. Jak zostało już zasygnalizowane, termin na udzielenie odpowiedzi na skargę klienta wynosi już 15, a nie 30 dni licząc od dnia otrzymania skargi, jak to było do tej pory. Jak zaznaczają jednak urzędnicy z biura Rzecznika Finansowego, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 35 dni roboczych. Co więcej, wprowadzono również możliwość bezpłatnego wypowiedzenia umowy ramowej z bankiem, przy czym gdy będzie to miało miejsce przed upływem 6 miesięcy od zawarcia umowy, bank może nałożyć na klienta opłaty będące odpowiednikiem kosztów poniesionych wskutek wypowiedzenia umowy. Nowe rozwiązania przewidują również, że banki muszą szczegółowo informować swoich klientów o faktycznie ponoszonych kosztach i opłatach, w tym choćby o kursie walutowym, co ma pozwolić klientom racjonalnie gospodarować swoimi środkami.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną