Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

20 grudnia 2018

Udostępnianie danych z rejestru PESEL na nowych zasadach

Wraz z początkiem nowego roku mają zostać usprawnione prace urzędów, a wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL mają być rozpatrywane w krótszym czasie niż obecnie. Nowe regulacje obejmują udostępnianie danych rejestrowych pozyskiwanych zarówno w trybie jednostkowym jak i przy pomocy urządzeń teletransmisyjnych uprawnionym jednostkom, w tym np. sądom, komornikom czy prezydentom miast. Aktualnie zgodę na udostępnianie danych z rejestrowych za pomocą urządzeń transmisyjnych posiada ok. 1 000 podmiotów w całej Polsce. Podmioty te nie muszą więc każdorazowo zwracać się o udostępnienie im żądanych informacji, gdyż otrzymują one wszelkie dane dzięki systemowi teleinformatycznemu. Od stycznia 2019 r. urząd, który otrzyma wniosek o udostępnianie danych jednostkowych od podmiotu mającego dostęp do danych rejestrowych za pomocą urządzeń teletransmisyjnych (a obecnie urzędy otrzymują nawet kilkaset tysięcy wniosków rocznie), będzie mógł odmówić rozpatrzenia wniosku poprzez wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Z takiego rozwiązania urzędy nie będą mogły jednak skorzystać z przypadku indywidualnych wniosków obywateli. Z kolei z początkiem maja 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające roczny limit danych rejestrowych, o których udostępnienie będzie można wnioskować – będzie on wynosił 300 danych jednostkowych, czyli dotyczących jednej osoby albo osób zameldowanych pod jednym adresem i co roku będzie się odnawiał. W sytuacji, gdy wnioskodawca przekroczy limit będzie musiał zaczekać do kolejnego roku albo wnioskować o udostępnienie danych w trybie teletransmisji. Warto wspomnieć, że omówione zmiany stanowią rezultat wejścia w życie ustawy z dnia  22 marca 2018 o komornikach sądowych.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną