O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

13 grudnia 2018

O odszkodowaniu z tytułu OC - ciekawe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

W dniu 7 grudnia br. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytania zadane mu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, które zamieszczone zostały w postanowieniach o sygn. akt III CZP 72/18, III CZP 51/18, III CZP 74/18, III CZP 64/18 oraz III CZP 73/18. Szczeciński Sąd miał bowiem szereg wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić wysokość szkody z tytułu OC, jeżeli po kolizji drogowej właściciel dokonał naprawy pojazdu. Jak zauważył Sąd Okręgowy w Szczecinie wątpliwym jest czy w takiej sytuacji jako wysokość należnego odszkodowania traktować równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego czy raczej sumy widniejące na rachunkach z warsztatu samochodowego bądź kwoty wyliczone przez biegłego. Opisane problemy dotyczyły następujących sytuacji – w pierwszej z nich (sygn. akt III CZP 51/18) warsztat samochodowy obliczył wysokość szkody, motocykl został naprawiony przy wykorzystaniu nieoryginalnych części, ale jego właściciel nie przedstawił stosownej faktury. W drugiej (sygn. akt III CZP 64/18), do szkody miało dojść na parkingu hotelowym, auto zostało naprawione w Berlinie, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za naprawę oraz holowanie. Trzecia sytuacja (sygn. akt ( III CZP 72/18) dotyczyła właściciela, który auta nie naprawił i w takim stanie je sprzedał. Natomiast w czwartej (sygn. akt III CZP 74/18) właściciel auta sam ustalił hipotetyczne koszty naprawy pojazdu, następnie naprawił auto, ale nie udało mu się go przywrócić do stanu sprzed naprawy. W żadnej z tych spraw SN nie podjął uchwały, gdyż w jego opinii występujące w nich problemy zostały już uprzednio rozstrzygnięte w orzecznictwie. Jeżeli chodzi o sprawy oznaczone sygn. akt III CZP 51/18 i III CZP 74/18, w których naprawiono pojazdy, ale bez użycia oryginalnych części, to w opinii Sędzi przewodniczącej Moniki Koby, w judykaturze dostatecznie utrwaliło się już stanowisko, iż roszczenie z tytułu OC oraz kosztów naprawy pojazdu po kolizji przysługuje niezależnie od tego, czy właściciel pojazdu dysponuje rachunkami z warsztatu. Obowiązek naprawienia szkody powstaje już w chwili jej powstania, a zatem nie można go w żaden sposób uzależniać od istnienia faktur. Jak przypomniał Sąd Najwyższy, już od lat 80. można domagać się odszkodowania z tytułu ubezpieczenia także wtedy, gdy naprawiło się pojazd. Wówczas odszkodowanie nie musi pokrywać się z równowartością poniesionych kosztów naprawy, gdyż należy tu uwzględniać również wszelkie wydatki, które są uzasadnione ekonomicznie oraz takie, które będą konstruować szkodę. SN przypomniał też o treści art. 363 § 1 kc, w myśl którego: ,,naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną