O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

19 listopada 2018

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

W dniu 15 listopada 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 52/18. W swojej uchwale SN podkreślił, że możliwym jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu, który stanowi odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i przyłączenie tego pomieszczenia do innego lokalu, ale znajdującego się w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto, Sąd ten zauważył, że dla dokonania podziału prawnego lokalu będącego odrębną nieruchomością potrzebna jest uchwała, w której swoją zgodę na podział wyrażą właściciele poszczególnych lokali, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Należy podkreślić, że istota sporu w niniejszej sprawie zasadzała się na tym, że w pewna właścicielka mieszkania w jednej z wrocławskich wspólnot mieszkaniowych zakupiła niewielką komórkę przynależną do nieruchomości od innego właściciela, który również był członkiem wspólnoty. Sąd wieczystoksięgowy, przed którym toczyło się postępowanie musiał odpowiedzieć na pytanie, cz w tego rodzaju transakcji wymagana jest zgoda wszystkich członków wspólnoty oraz czy odłączenie pomieszczenia stanowi podział nieruchomości na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali. Przepis ten stanowi, że: ,,połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd”. Z uwagi na złożoność obu tych zagadnień, Sąd orzekający w sprawie zwrócił się z tymi pytaniami właśnie do Sądu Najwyższego. Co ważne, SN orzekł nie tylko o tym, że w omawianej sytuacji niezbędna jest uchwała wspólnoty, ale dodał również, że aby skutecznie złożyć wniosek o wpis pomieszczenia przynależnego do KW wystarcza samo oznaczenie bez potrzeby nadawania takiemu pomieszczeniu osobnego numeru. Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że dozwolony jest obrót pomieszczeniami przynależnymi między właścicielami odrębnych lokali w ramach wspólnoty. Takie działania każdorazowo należy jednak traktować jak podział nieruchomości, przez co zawsze wymagają one zgody członków wspólnoty. Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że mając na względzie na dopuszczalność obrotu nimi, garaże czy strychy nie stanowią części składowych rzeczy w myśl art. 47 kc.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną