Bankowość elektroniczna zapewni dostęp do E-zdrowia - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Bankowość elektroniczna zapewni dostęp do E-zdrowia

13 września 2018

Bankowość elektroniczna zapewni dostęp do E-zdrowia

Już od połowy października każda osoba korzystająca z bankowości elektronicznej, będzie mogła za jej pośrednictwem przejść do Internetowego Konta Pacjenta i zapoznać się z dokumentacją medyczną na swój temat. W środę 12 września br. weszła bowiem w życie tzw. ustawa o Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej. Jak podkreśla Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński uruchomienie tzw. Krajowego Węzła pozwoli nawiązać współpracę z bankami, wskutek czego aż 10 mln osób korzystających z bankowości elektronicznej uzyska dostęp do kont pacjenta: ,,teraz w bankach internetowych działa zakładka e-Urząd, dzięki której można złożyć np.: wnioski dotyczące świadczeń takich jak 500 plus. Na podobnej zasadzie, jednym kliknięciem, ma być możliwy dostęp do IKP”. Co ciekawe, do chwili obecnej Internetowe Konto Pacjenta założyło nieco ponad 500 osób. Niemniej zaznaczyć trzeba, że w chwili obecnej nie są na nim dostępne jeszcze wszystkie informacje, jakie docelowo mają się na nim znaleźć. Zdaniem Wiceministra Janusza Cieszyńskiego zachętą do korzystania z takiego konta będzie fakt, że już wkrótce znajdą sią na nim nowe funkcjonalności, stanie się ono jeszcze bardziej przejrzyste dla pacjenta, a nadto: ,,od 15 października każdy, kto będzie mieć IKP, będzie mógł sprawdzić kwotę odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale także zobaczy, ile kosztowały świadczenia, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia”. Ale czy takie konto w ogóle jest potrzebne? Pomysłodawcy IKP wskazują, że za jego pośrednictwem każdy pacjent będzie mógł upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych oraz informacji o stanie zdrowia. Oprócz tego poprzez konto będzie można wyrazić zgodę (lub odmowę jej wyrażenia) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, a także uzyskać informacje w przedmiocie wysokości środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie świadczenia. Internetowe Konto Pacjenta pozwoli również zapoznać się z informacjami o wystawionych zwolnieniach lekarskich, wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę, a nawet dowiedzieć się, jakie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługują pacjentowi w danym dniu. Wejście w życie nowych przepisów umożliwi również dostęp do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), który udostępnia Narodowy Fundusz Zdrowia za pośrednictwem IKP.

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100...

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA...

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały...

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną