O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu

28 maja 2018

O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu

Nad szeroko rozumianym zagadnieniem ,,informacji publicznej” pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w swoim wyroku z dnia 21 lutego 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 803/17. Sąd ten przyjął mianowicie, że aby informacja publiczna stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa – musi posiadać wartość gospodarczą, stąd też nie można odmówić jej udostępnienia tylko na tej podstawie, że podmiot zobowiązany do jej ujawnienia nie chciał tego uczynić. W niniejszej sprawie pewna gmina zwróciła się do spółki z wnioskiem o udostępnienie jej informacji publicznej w postaci umowy na korzystanie z zarządzanego przez nią peronu na jednym z dworców autobusowych. Spółka odmówiła wyjawienia takich danych powołując się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Argumentowała również, iż nawet gdyby informacje, których udzielenia domagała się gmina, nie przedstawiały żadnej wartości gospodarczej, to i tak nie muszą być udostępnione, gdy podmiot, do którego zwrócono się o ich ujawnienie, chciał zachować te informacje jako niepoznawalne dla osób trzecich. Sąd Administracyjny nie podzielił zdania spółki, uznając jego decyzję za przedwczesną. Zauważył, że konkretna informacja może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli posiada cechę materialną jaką jest określona wartość ekonomiczna, a także cechę formalną w postaci podjęcia przez zobowiązanego do ujawnienia informacji takich działań, które są niezbędne dla zachowania poufności informacji. W konsekwencji, aby uznać decyzję odmawiającą ujawnienia informacji za prawidłową, muszą być spełnione obie te przesłanki. WSA we Wrocławiu podkreślił również, że informacja, o którą wystąpiła gmina była informacją publiczną, bowiem odnosiła się do sposobu i warunków korzystania z części obiektu użyteczności publicznej, jakim był dworzec autobusowy. Co więcej spółka, niezależne od formy, w której działała miała obowiązek stosować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ wykonywała ona zadania publiczne polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie transportu lokalnego. Poza tym Skarb Państwa miał większościowy udział w jej kapitale zakładowym. Zdaniem Sądu spółka w żaden sposób nie wykazała, że informacje, jakich domagała się gmina są objęte tajemnicą przedsiębiorcy. Jak zauważył Sąd, ujawnienie okresu czasu, na jaki zawarto umowę o korzystanie z peronu oraz celu zawarcia umowy w żaden sposób nie mogło powodować negatywnych konsekwencji gospodarczych dla spółki. W swoich rozważaniach Sąd wyraźnie sprzeciwił się twierdzeniu pozwanej spółki jakoby przesłanka wartości gospodarczej informacji nie była warunkiem koniecznym uznania jej za tajemnicę przedsiębiorcy. Gdyby bowiem taką tezę uznać za słuszną, prawo do informacji publicznej dotyczącej działalności przedsiębiorcy zostałoby ograniczone do tych informacji, na których ujawnienie przedsiębiorca wyraził zgodę, a to z kolei było sprzeczne tak z celem instytucji dostępu do informacji publicznej jak i celem ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną