Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

4 grudnia 2017

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

W dniu 21 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1829/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że Straż Graniczna złamała prawo nie wpuszczając cudzoziemca do Polski w sytuacji, gdy uprzednio nie przesłuchała go na okoliczność tego, w jakim celu chce przekroczyć granicę. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien Tadżyk Fatkhvdin M. chciał dołączyć do swojej żony oraz dzieci, którzy przebywali już w Polce. Mężczyzna był działaczem zdelegalizowanej partii i obawiając się represji – uciekł z kraju. Początkowo przedostał się do Turcji, tam jednak chciano odesłać go z powrotem do Tadżykistanu, toteż przez zieloną granicę uciekł na Ukrainę. Choć Tadżyk nie znał języka polskiego, gdy stawił się na polsko-ukraińskiej granicy został przesłuchany bez tłumacza. Z rozmowy z nim sporządzono jednak notatkę służbową. Zdaniem funkcjonariuszy obcokrajowiec nie złożył wniosku o azyl i w związku z tym powinien być odesłany na Ukrainę. Od decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej o odmowie wjazdu, Fatkhvdin M. odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, powołując się na naruszenie art. 34 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj.Dz.U. 2017 poz. 2206), opisującego poszczególne czynności, jakich winien dopełnić funkcjonariusz przed wydaniem decyzji odmawiającej wjazdu na obszar Rzeczypospolitej. WSA uchylił decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej, uznając, że była ona bezzasadna oraz wydana z naruszeniem prawa. Jak podkreślił Sąd funkcjonariusze nie przesłuchali mężczyzny w obecności pełnomocnika i tłumacza, co było niezbędne dla ustalenia celu jego wjazdu do Polski. Zdaniem WSA przekroczenie granicy a wniosek o azyl to dwie osobne instytucje. W opinii sędzi Anny Palkiewicz-Kluj: ,,notatka służbowa ma istotne znaczenie, gdyż z niej wynikało, że cudzoziemiec nie prosił o udzielenie ochrony. Jednak bez przesłuchania takie ustalenia są niedostateczne.” Opisywane rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100...

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA...

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały...

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną