Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

4 grudnia 2017

Kiedy odmowę wjazdu do Polski uznać należy za bezprawną?

W dniu 21 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1829/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że Straż Graniczna złamała prawo nie wpuszczając cudzoziemca do Polski w sytuacji, gdy uprzednio nie przesłuchała go na okoliczność tego, w jakim celu chce przekroczyć granicę. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien Tadżyk Fatkhvdin M. chciał dołączyć do swojej żony oraz dzieci, którzy przebywali już w Polce. Mężczyzna był działaczem zdelegalizowanej partii i obawiając się represji – uciekł z kraju. Początkowo przedostał się do Turcji, tam jednak chciano odesłać go z powrotem do Tadżykistanu, toteż przez zieloną granicę uciekł na Ukrainę. Choć Tadżyk nie znał języka polskiego, gdy stawił się na polsko-ukraińskiej granicy został przesłuchany bez tłumacza. Z rozmowy z nim sporządzono jednak notatkę służbową. Zdaniem funkcjonariuszy obcokrajowiec nie złożył wniosku o azyl i w związku z tym powinien być odesłany na Ukrainę. Od decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej o odmowie wjazdu, Fatkhvdin M. odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, powołując się na naruszenie art. 34 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj.Dz.U. 2017 poz. 2206), opisującego poszczególne czynności, jakich winien dopełnić funkcjonariusz przed wydaniem decyzji odmawiającej wjazdu na obszar Rzeczypospolitej. WSA uchylił decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej, uznając, że była ona bezzasadna oraz wydana z naruszeniem prawa. Jak podkreślił Sąd funkcjonariusze nie przesłuchali mężczyzny w obecności pełnomocnika i tłumacza, co było niezbędne dla ustalenia celu jego wjazdu do Polski. Zdaniem WSA przekroczenie granicy a wniosek o azyl to dwie osobne instytucje. W opinii sędzi Anny Palkiewicz-Kluj: ,,notatka służbowa ma istotne znaczenie, gdyż z niej wynikało, że cudzoziemiec nie prosił o udzielenie ochrony. Jednak bez przesłuchania takie ustalenia są niedostateczne.” Opisywane rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną