WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie

31 października 2017

WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 25 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII Sa/Wa 2771/16. W niniejszej sprawie pasażerowie lotu z Wrocławia na grecką wyspę Zakynthos, który był zaplanowany na 12 czerwca 2015 r., musieli poczekać na wylot dzień dłużej, ponieważ pilot w trakcie kołowania zauważył usterkę i zrezygnował ze startu w celu oddania maszyny do przeglądu. W wyniku przeglądu okazało się, że maszyna jest sprawna i przełożony lot można odbyć w tym samym dniu o godzinie 17:45. Jednakże i ten lot nie doszedł do skutku, ponieważ lotnisko na Zakynthos było już zamknięte i nie przyjęłoby samolotu. Ostatecznie pasażerowie udali się na wyspę 13 czerwca 2015 r. o godzinie 14:00, jednakże z uwagi na zaistniałe komplikacje, pasażerowie Małgorzata i Maciej M. wraz z kilkoma innymi osobami wystąpili do przewoźnika o odszkodowanie za opóźniony lot. Przewoźnik odmówił zapłaty odszkodowania, argumentując że w niniejszej sprawie miały miejsce nadzwyczajne okoliczności. Pasażerowie nie zgodzili się z tym stanowiskiem i wysłali skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Ten jednak również zaaprobował stanowisko linii lotniczych. Prezes ULC zaznaczył, że opóźniony start lotu wynikał z usprawiedliwionych przeszkód, które trudno było przewidzieć. Co prawda, rzekomej usterki nie stwierdzono, ale i tak zachowano niezbędne wymogi bezpieczeństwa i prawidłowo dokonano przeglądu. Co więcej, już w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanym w sprawie o sygnaturze C- 315/15, Trybunał ten stwierdził, że zobowiązania przewoźników lotniczych winny być ograniczone lub ich odpowiedzialność całkowicie wyłączona wówczas, gdy zdarzenie powstało na skutek nadzwyczajnych okoliczności, których nie sposób było uniknąć mimo podjęcia racjonalnych środków. Zdaniem Prezesa ULC stanowi nadzwyczajną okoliczność sytuacja, kiedy to decyzja kierownictwa lotów w stosunku do danego samolotu skutkowała powstaniem opóźnienia, przełożeniem lotu na kolejny dzień czy odwołaniem jednego lub kilku lotów w danym dniu pomimo podjęcia takich środków, aby zapobiec nieprawidłowościom. WSA nie zgodził się w żadnej mierze z twierdzeniami Prezesa ULC. Sąd ten stwierdził mianowicie (za rozporządzeniem PE i Rady 261/2004), iż nadzwyczajne okoliczności odnoszą się do takich wszak okoliczności, których nie można przewidzieć. Tymczasem usterki maszyn stanowią ryzyko przewoźnika i jako takie należą do zdarzeń nieodzownie związanych ze specyfiką takiej działalności. Ponadto rozstrzygnięcie przywołane przez Prezesa ULC zapadło w oparciu o zupełnie inny stan faktyczny, a zatem nie może znaleźć przełożenia na grunt niniejszej sprawy. Jak orzekł WSA pasażerom udającym się do Grecji należy się zatem odszkodowanie w wysokości 400 euro, co Sąd obliczył w oparciu o wskazania z rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną