WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie

31 października 2017

WSA: za lot przełożony z powodu usterki należy się odszkodowanie

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 25 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII Sa/Wa 2771/16. W niniejszej sprawie pasażerowie lotu z Wrocławia na grecką wyspę Zakynthos, który był zaplanowany na 12 czerwca 2015 r., musieli poczekać na wylot dzień dłużej, ponieważ pilot w trakcie kołowania zauważył usterkę i zrezygnował ze startu w celu oddania maszyny do przeglądu. W wyniku przeglądu okazało się, że maszyna jest sprawna i przełożony lot można odbyć w tym samym dniu o godzinie 17:45. Jednakże i ten lot nie doszedł do skutku, ponieważ lotnisko na Zakynthos było już zamknięte i nie przyjęłoby samolotu. Ostatecznie pasażerowie udali się na wyspę 13 czerwca 2015 r. o godzinie 14:00, jednakże z uwagi na zaistniałe komplikacje, pasażerowie Małgorzata i Maciej M. wraz z kilkoma innymi osobami wystąpili do przewoźnika o odszkodowanie za opóźniony lot. Przewoźnik odmówił zapłaty odszkodowania, argumentując że w niniejszej sprawie miały miejsce nadzwyczajne okoliczności. Pasażerowie nie zgodzili się z tym stanowiskiem i wysłali skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Ten jednak również zaaprobował stanowisko linii lotniczych. Prezes ULC zaznaczył, że opóźniony start lotu wynikał z usprawiedliwionych przeszkód, które trudno było przewidzieć. Co prawda, rzekomej usterki nie stwierdzono, ale i tak zachowano niezbędne wymogi bezpieczeństwa i prawidłowo dokonano przeglądu. Co więcej, już w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanym w sprawie o sygnaturze C- 315/15, Trybunał ten stwierdził, że zobowiązania przewoźników lotniczych winny być ograniczone lub ich odpowiedzialność całkowicie wyłączona wówczas, gdy zdarzenie powstało na skutek nadzwyczajnych okoliczności, których nie sposób było uniknąć mimo podjęcia racjonalnych środków. Zdaniem Prezesa ULC stanowi nadzwyczajną okoliczność sytuacja, kiedy to decyzja kierownictwa lotów w stosunku do danego samolotu skutkowała powstaniem opóźnienia, przełożeniem lotu na kolejny dzień czy odwołaniem jednego lub kilku lotów w danym dniu pomimo podjęcia takich środków, aby zapobiec nieprawidłowościom. WSA nie zgodził się w żadnej mierze z twierdzeniami Prezesa ULC. Sąd ten stwierdził mianowicie (za rozporządzeniem PE i Rady 261/2004), iż nadzwyczajne okoliczności odnoszą się do takich wszak okoliczności, których nie można przewidzieć. Tymczasem usterki maszyn stanowią ryzyko przewoźnika i jako takie należą do zdarzeń nieodzownie związanych ze specyfiką takiej działalności. Ponadto rozstrzygnięcie przywołane przez Prezesa ULC zapadło w oparciu o zupełnie inny stan faktyczny, a zatem nie może znaleźć przełożenia na grunt niniejszej sprawy. Jak orzekł WSA pasażerom udającym się do Grecji należy się zatem odszkodowanie w wysokości 400 euro, co Sąd obliczył w oparciu o wskazania z rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną