Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

30 października 2017

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

W dniu 20 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie o sygn. akt I ACa 1771/16 wydał wyrok, w którym stwierdził, że na gruncie polskiego prawa nie istnieje pojęcie dobra osobistego w postaci niezakłóconego prawa do życia w rodzinie. W związku z tym stwierdził, iż rodzic dziecka, które stało się kaleką nie może domagać się zadośćuczynienia za zakłócenie jego życia rodzinnego. W niniejszej sprawie powodowie a zarazem rodzice dziecka, które ucierpiało w wypadku samochodowym, żądali od ubezpieczyciela kwoty 150 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Swoje żądanie argumentowali tym, że wskutek nieszczęśliwego wypadku ich syn został kaleką, co powoduje u nich cierpienie. Co ważne, sądy obu instancji nie przychyliły się do powyższego żądania, uznając powództwo za bezzasadne. W 2011 r . miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym uczestniczył syn powodów jako pasażer pojazdu. Sprawca wypadku był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym. W następstwie wypadku syn powodów doznał istotnego uszczerbku na zdrowiu, pomimo hospitalizacji i rehabilitacji, syn powodów w dalszym ciągu pozostaje osobą niepełnosprawną w stopniu zupełnym. Może poruszać się  jedynie na wózku inwalidzkim, przy czym nie może samodzielnie nim kierować. Zdaniem lekarzy stan jego zdrowia będzie się coraz bardziej pogarszał. Zaistniała sytuacja istotnie wpłynęła na stan psychiczny oraz sytuację życiową jego rodziców. Rodzina przed wypadkiem wiodła spokojne życie, zaś powodowie nie tylko chętnie zajmowali się piątką swoich dzieci i byli aktywni zawodowo, ale też udzielali się towarzysko. Obecnie cały swój czas podporządkowali synowi, któremu pomagają w codziennych czynnościach karmiąc go i myjąc. Dodatkowo odwożą go na rehabilitację, prowadzą też zajęcia rehabilitacyjne w domu oraz starają się zapobiegać powstawaniu odleżyn u syna. W związku ze swoją obecną sytuacją życiową odczuwają oni lęki, niepokoje, cierpią z powodu zaistniałego wypadku. Co ważne, syn powodów w innym postępowaniu uzyskał zadośćuczynienie na kwotę 700 000 zł, dodatkowo przyznano na jego rzecz odszkodowanie, koszty opieki i rentę. Otrzymane środki finansowe pozwoliły rodzinie na zmianę miejsca zamieszkania – z niewielkiego mieszkania przeprowadzili się oni bowiem do domu jednorodzinnego. Powodowie co miesiąc uzyskują kwotę 1 300 zł tytułem wynagrodzenia za opiekę nad synem. Dodatkowo wszelkie wydatki związane z prowadzeniem domu, pokrywane są z otrzymanej przez ich syna renty. Analiza przytoczonych okoliczności doprowadziła Sądy orzekające w niniejszej sprawie do konkluzji, że dobrem osobistym nie może być oczekiwanie, że relacje w rodzinie zawsze będą układać się idealnie. Choć obecna sytuacja życiowa powodów, w tym zwłaszcza kalectwo ich syna może prowadzić do frustracji i cierpienia, to jednak wniesione przez nich powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Brak jest bowiem przepisu prawa, który pozwalałby na zasądzenie zadośćuczynienia właśnie z uwagi na fakt naruszenia zwyczajnych więzi między rodzicami a dziećmi oraz niezakłóconego życia rodzinnego. Co więcej, jak zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi syn powodów mimo swojej niepełnosprawności utrzymuje więź emocjonalną z rodzicami, a zatem nawet gdyby istniało dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych, to i tak w realiach sprawy pozew byłby niezasadny.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną