W 2019 r. zmianie ulegnie okres przechowywania akt pracowniczych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

W 2019 r. zmianie ulegnie okres przechowywania akt pracowniczych

25 października 2017

W 2019 r. zmianie ulegnie okres przechowywania akt pracowniczych

Wczoraj, tj. 24 października 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Rząd zamierza skrócić czas przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz wprowadzić elektroniczną formę przechowywania takiej dokumentacji. Opisane zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2019 r. Najistotniejsze zmiany obejmą dokumentację osobową i płacową pracowników oraz zleceniobiorców. Pracodawca będzie miał bowiem obowiązek przechowywać ją nie przez 50, ale jedynie 10 lat. Tak znaczące skrócenie tego okresu będzie możliwe dzięki temu, że dane dotyczące pracowników i zleceniobiorców na bieżąco, w imiennych raportach miesięcznych będą przekazywane do ZUS, a następnie zapisywane na koncie ubezpieczonego. Takie rozwiązanie ma wpływać pozytywnie przede wszystkim na bezpieczeństwo pracownika, który zostanie zwolniony z konieczności wykazywania przed ZUS, że jego dane zostały poprawnie zapisane. Skrócenie okresu przechowywania informacji o pracownikach dotyczyć będzie tych osób, które nawiązały stosunek pracy po 1998 r., ale przed dniem 1 stycznia 2019 r. Warto podkreślić, że długie przechowywanie dokumentacji o pracownikach kosztuje pracodawców ok. 130 mln zł rocznie. Ponadto, również w innych krajach europejskich obowiązuje okres przechowywania informacji zbliżony, a nawet krótszy do postulowanego przez Rząd, w tym np. w Danii wynosi on 5 lat, a w Niemczech 6-10 lat (do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych). Kolejnym ważnym rozwiązaniem będzie możliwość prowadzenia, a także przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, co ma przyczynić się do poprawienia jakości dokumentacji i oraz zaoszczędzić czas potrzebny na znalezienie pożądanych dokumentów. Co ważne, dokumentacja elektroniczna ma być odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie dochodziło do jej usunięcia czy nielegalnego wykorzystania.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną