Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać

19 lipca 2017

Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać

Taką konkluzję przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w swoim wyroku z dnia 8 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1034/16. Meritum sprawy sprowadzało się do ustalenia,  czy można zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy kategorii A, C i C+E wówczas, gdy prawomocnym wyrokiem sąd karny orzekł wobec niego zakaz prowadzenia tylko takich pojazdów mechanicznych, dla których prowadzenia wymagana jest kategoria B. Kierowca zwrócił się do starosty o wydanie prawa jazdy kategorii A, C, CE, jednakże ten odmówił wydania wskazanych dokumentów, na co mężczyzna wniósł skargę do sądu administracyjnego. Swoje stanowisko argumentował tym, że organ administracji nie może rozszerzać zakazu, jaki orzeczony został przez sąd karny, ponieważ to sąd, a nie organ orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów. WSA w Poznaniu uznał skargę za zasadną, w jego opinii wprowadzenie w art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627), reguł odnoszących się do odmowy wydania dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a sprowadzających się do obligatoryjnego rozszerzenia zakresu dolegliwości, ponad to, co określone zostało w prawomocnym orzeczeniu sądu powszechnego, narusza zakaz ponownego karania obywatela za ten sam czyn. WSA w swoich rozważaniach zauważył, że Sądy powszechne w pierwszej kolejności badają motywację sprawcy, następnie zaś – w razie ustalenia, że kierujący nie dopuściłby się podobnego zachowania prowadząc samochód ciężarowy, ograniczają zakaz prowadzenia pojazdów wyłącznie kategorii B. Dodał też, iż kara (w tym orzeczone środki karne), jaka została ukształtowana przez Sąd, każdorazowo ma zapewniać w najpełniejszy możliwy sposób bezpieczeństwo ruchu drogowego. Opisywany tutaj wyrok jest nieprawomocny.  

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną