Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi

11 lipca 2017

Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2017 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I ACa 1433/16 przyjęto, iż w razie gdy do szpitala zgłasza się osoba cierpiąca na zaburzenia krwawienia, to sam szpital z odpowiednim wyprzedzeniem powinien dla niej zamówić krew jak również inne preparaty, które mogłyby okazać się niezbędne w razie powstania krwotoku przy operacji. Wyrok ten zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny: powodowie, tj. niedoszły mąż zmarłej kobiety oraz małoletni syn zmarłej pozwali szpital i ubezpieczyciela szpitala o zapłatę odszkodowań, a także zwrot kosztów pogrzebu i renty. Powództwo to okazało się zasadne jedynie w części, sądy orzekające w obu instancjach uznały bowiem, że pozwani powinni zwrócić powodom 8000 zł tytułem kosztów pogrzebu, zaś tytułem odszkodowań łącznie 140 000 zł. W lipcu 2007 r. narzeczoną powoda przyjęto na oddział ginekologiczny pozwanego szpitala z uwagi na zbliżający się termin porodu. U kobiety stwierdzono małopłytkowość. Poród rozpoczął się w sposób naturalny, nie mniej po urodzeniu syna (także występującego jako powód w niniejszej sprawie), doszło do masywnego krwotoku z narządów rodnych kobiety. Interweniujący lekarze podjęli decyzję o usunięciu macicy, organizując jednocześnie transport krwi i płynów krwiopochodnych. Od momentu rozpoczęcia się krwotoku aż do operacji pacjentka straciła około 3 litrów krwi. Już po przeprowadzeniu operacji lekarze stwierdzili, że u rodzącej mogło dojść do krwotoku wewnętrznego, w następstwie czego podjęli decyzję o kolejnej operacji. Kobieta zmarła jednak kilka godzin po jej przeprowadzeniu. Ustalenia poczynione w sprawie dowodzą, że przyczyną śmierci kobiety był masywny krwotok poporodowy z macicy, powikłany zaburzeniami krzepliwości krwi. Sądy orzekające w sprawie uznały, że szpital, jeżeli zdecydował się na przyjęcie pacjentki i stwierdził u niej określone dolegliwości zdrowotne, powinien był zabezpieczyć niezbędny zapas preparatów krwi i osocza na wypadek wystąpienia krwotoku, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono. Oczywistym jest tymczasem, że kobieta miałaby znacznie większe szanse na przeżycie, gdyby odpowiednio wcześniej zarezerwowano dla niej krew. Jej brak natomiast spowodował opóźnienie postępowania ratującego życie pacjentce, co skutkowało jej śmiercią.  W opisywanej sprawie szpital za późno zamówił dla pacjentki krew, zbyt późno została ona także przetoczona. Co ważne – zamówionej krwi i tak było zbyt mało, bowiem wówczas brakowało jej w całym kraju. W tym miejscu warto dodać, że ważność świeżej krwi wynosi jedynie 5 dni, nie przechowuje się jej szpitalach, ale uzyskuje się ją wyłącznie dla konkretnych pacjentów w sposób bieżący. Nie stoi to jednak na przeszkodzie temu, by szpitale tworzyły własne rezerwy świeżo mrożonego osocza krwi, ponieważ taki preparat ma długą ważność, a nadto jest łatwo dostępny. W niniejszej sprawie pozwany szpital taką rezerwą nie dysponował. Powyższe rozważania pozwoliły Sądom orzekającym w sprawie na zgodne przyjęcie, że odpowiedzialność za stan skutkujący śmiercią młodej kobiety ponosi zarówno szpital jak i podmiot go ubezpieczający. Wszak gdyby w odpowiednim momencie przetoczono krew pacjentce, miałaby ona szanse na przeżycie.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną