Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

3 marca 2017

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

Dnia 1 marca br. weszła w życie ważna nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która umożliwia komornikowi sprzedaż ruchomości poprzez licytację elektroniczną. Taka licytacja odbywa się na wniosek wierzyciela. W razie złożenia stosownego wniosku, komornik powinien zajęte ruchomości oddać pod dozór osobie innej niż dłużnik, chyba że taki dozór został już ustanowiony albo ruchomości zostały złożone do depozytu sądowego lub oddane na przechowanie odpowiedniej instytucji. Z wnioskiem o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej wierzyciel może wystąpić jeszcze przed wyznaczeniem licytacji lub łącznie z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Sama sprzedaż odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym komornik zamieści stosowne obwieszczenie wskazujące: przedmiot licytacji, warunki licytacji, sumę oszacowania, cenę wywołania, czas i miejsce, w których można obejrzeć ruchomość, zdjęcia ruchomości, nadto informację o chwili rozpoczęcia i zakończenia licytacji, a także wskazanie, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Dodatkowo, obwieszczenie musi zawierać wzmiankę, zgodnie z którą prawa osób trzecich nie będą przeszkodą dla przeprowadzenia licytacji oraz przybicia na rzecz nadawcy bez zastrzeżeń, jeśli takie osoby przez rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji ruchomości oraz uzyskały orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Osoba przystępująca do licytacji, zgodnie z postanowieniami opisywanej nowelizacji, może złożyć rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo bezpośrednio uczynić to wobec komornika, który następnie zamieści o tym informację w systemie teleinformatycznym. Co ważne, dostęp do takiego systemu powinny mieć zapewnione sądy rejonowe. Termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej wyznaczać ma komornik, mając na względzie, by trwała ona co najmniej 7 dni, a zakończyła w godzinie urzędowania sądu rejonowego, przy którym dany komornik działa. Już po zakończeniu licytacji, przybicie również ma się odbywać drogą teleinformatyczną, w taki też sposób można uiścić cenę nabycia ruchomości.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną